NWWI
 
Terug naar nieuwsoverzicht

NHG halfjaarcijfers: Meer nieuwe Hypotheekgaranties

In de eerste helft van 2014 hebben 53.100 huishoudens de aankoop of verbetering van hun woning met NHG gefinancierd. Dit is een toename van 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Het aantal garanties voor de aankoop van een woning is toegenomen met 15%. De afname van garanties voor woningverbetering zet onveranderd door.
De verlaging van de NHG-kostengrens – per 1 juli 2014 van € 290.000 naar € 265.000 – zal echter een licht dalend effect hebben op het aantal nieuwe garanties.

Verliezen stabiel
Het aantal huishoudens dat een beroep deed op NHG vanwege een noodzakelijke verkoop met verlies is in de eerste helft van 2014 stabiel vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Desondanks wordt er uitgegaan van een verdere stijging van het aantal verliezen.
In totaal hebben 2.265 huishoudens in de eerste helft van 2014 een beroep gedaan op NHG vanwege een noodzakelijke verkoop van de woning met verlies. Er is daarmee geen groei te zien ten opzichte van het voorgaande jaar. “We gaan echter nog steeds uit van een stijging van het aantal verliezen, omdat de aanspraken op NHG na-ijlen op de marktontwikkelingen”, aldus Arjen Gielen, algemeen directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen.

Verdere inzet waarborgfonds verwacht
Het toegenomen aantal garanties en de voorlopig achterblijvende ontwikkeling van het aantal verliesdeclaraties leidde ertoe dat het waarborgfonds in het tweede kwartaal niet is aangesproken.  Het waarborgfonds is in het eerste halfjaar licht toegenomen met € 8 miljoen van € 778 naar € 786 miljoen, nadat het de vorige drie kwartalen licht daalde.

Bron NHG

Terug naar nieuwsoverzicht