NWWI
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Eigen woning in 2015

Verwacht wordt dat de woning- en hypotheekmarkt in Nederland in 2015 verder zal stabiliseren en dat de huizenprijzen regioafhankelijk zullen stijgen. Hierbij is het reëel om onder ogen te zien dat vele zaken van invloed zijn op de woningmarkt bijvoorbeeld de ontwikkeling van de hypotheekrente, het vertrouwen van de consument, de ontwikkeling van de economie en de maatregelen die het kabinet in 2015 zal nemen. De meeste van deze maatregelen zijn vooralsnog niet erg ingrijpend. Sommige zijn gunstig, andere minder gunstig.

Onderstaand een opsomming van de meest belangrijke wijzigingen die we in 2015 kunnen verwachten en waarmee we rekening kunnen houden:

1.Tijdelijke dubbele renteaftrek twee woningen blijvend verruimd
De termijn voor tijdelijke dubbele renteaftrek van het bezit van twee woningen is blijvend verruimd naar 2 jaar + het lopende kalenderjaar.

2. Rente op restschuld langer aftrekbaar
De rente op restschulden is per 1 januari 2015 vijftien jaar aftrekbaar. Nu is dat nog tien jaar. Deze verlenging geldt voor restschulden die zijn ontstaan in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

3. Verhuisregelingen structureel karakter
Er ligt een wetsvoorstel om de tijdelijk verruimde verhuisregelingen een structureel karakter te geven. De verhuisregelingen houden in dat een huiseigenaar voor een woning, waarin hij nog niet of niet meer woont, onder voorwaarden toch renteaftrek kan hebben.

  • Voor een leegstaande woning die in de verkoop staat, geldt de regeling voor het jaar waarin de woning leeg is komen te staan en de drie jaren daarna.
  • Voor een gekochte leegstaande woning of een woning die in aanbouw is, geldt de regeling als de eigenaar van de woning in het kalenderjaar of in één van de daaropvolgende drie jaren in de woning gaat wonen

 

4. Tijdelijke verhuurregeling langer van kracht
Ook de tijdelijke verhuurregeling krijgt een structureel karakter. Wordt de voormalige eigen woning in afwachting van verkoop (tijdelijk) verhuurd? Dan is deze niet meer leegstaand en vervalt de (hypotheek)renteaftrek. Op basis van de tijdelijke verhuurregeling is de (hypotheek) renteaftrek mogelijk, mits de woning nog te koop staat na afloop van de verhuurperiode. De rente kan in aftrek worden gebracht:

  • Tot maximaal twee jaar na het kalenderjaar waarin de klant de oude woning heeft verlaten.
  • Of drie jaar wanneer de belastingplichtige de oude woning in 2010, 2011 of 2012 heeft verlaten.

 

5. Verlaagd btw-tarief op arbeid verlengd
Het verlaagd btw-tarief van 6% op arbeidsloon bij renovatie, herstel en onderhoud van een woning van minimaal twee jaar oud wordt verlengd tot 1 juli 2015. Dit lage btw-tarief is alleen van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen. Vanaf 1 juli 2015 geldt weer het hoge btw-tarief van 21%.

6. Nationale Hypotheek Garantie wordt verlaagd.
Per 1 juli 2015 wordt de bovengrens voor een nieuwe Nationale Hypotheek Garantie verlaagd van € 265.000 naar € 245.000.

7. Verhoging vrijstelling schenkbelasting eigen woning eindigt per 1-1-2015
Aan de tijdelijke verhoogde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro komt per 1 januari 2015 een einde. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer de oude eenmalige vrijstelling, die tot 1 oktober 2013 van toepassing was: € 52.281. Die vrijstelling geldt alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar.

8. Vermindering overdrachtsbelasting bij doorverkoop eindigt
Per 1 januari 2015 eindigt de verlengde termijn van vermindering van overdrachtsbelasting bij doorverkoop. Die termijn wordt dan teruggebracht van drie jaar naar zes maanden. Als de eerste overdracht nog vóór 1 januari 2015 plaatsvindt, geldt de termijn van drie jaar nog wel. De tweede overdracht moet dan vóór 1 januari 2018 zijn voltooid.

9. Verlaging maximaal aftrekpercentage hypotheekrente
Vanaf 1 januari 2015 wordt het maximale aftrekpercentage van hypotheekrente verder verlaagd: van 51,5% in 2014 naar 51%. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5% tot 38% in 2041.

Bron: Nu.nl  Rijksoverheid.nl

Terug naar nieuwsoverzicht