NWWI
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Vermogen van huishoudens stopt met dalen

In 2014 is het vermogen van huishoudens gestabiliseerd. Dit na een daling die 6 jaar voortduurde, welke onder andere werd veroorzaakt door de dalende marktwaarde van woningen. Het vermogen daalde van 47.000 naar 19.000 in de periode tussen 2008 en 2013. In 2014 is het vermogen gelijk gebleven.

Dit werd 2 december 2015 gemeld door het CBS. Het vermogen wordt bepaald door de bezittingen  Van het vermogen wordt 55% bepaald door de woningwaarde. Daarmee is de waarde het belangrijkste vermogensbestanddeel voor huishoudens, zie figuur 1. De hypotheekschuld beslaat 87% van de totale schuld.

Aandeel vermogensposten in bezittingen van huishoudens
Figuur 1. Bron: CBS

 

Wanneer de eigen woning niet wordt meegenomen in het vermogen, is er ook sprake van een stabilisatie. Tussen 2008 en 2013 is het vermogen exclusief eigen woning gedaald van 19.000 naar 12.000.

Wanneer gekeken wordt naar de spreiding van doorsnee vermogen per gemeente, valt op dat voornamelijk kleine gemeenten in Noord-Brabant grote vermogens hebben. Dit kan worden verklaard doordat er naar verhouding veel ouderen wonen, die gedurende hun leven vermogen hebben opgebouwd.

In de grote steden is de doorsnee vermogen van huishoudens klein. Met Rotterdam, Den Haag en Amsterdam in de top tien met laagste vermogens. In de grote steden wonen veelal groepen met doorgaans weinig vermogen, zoals jongeren en uitkeringsontvangers.

 

Bron: CBS

Terug naar nieuwsoverzicht