NWWI
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Oudere verkopers lieten verkoopprijs meer dalen

Nu het weer beter gaat op de koopwoningmarkt, is het interessant om te zien hoe verschillende leeftijdsgroepen van verkopers hebben gereageerd op de veranderingen in de Nederlandse koopwoningmarkt. Tijdens de crisis hebben oudere verkopers (ouder dan 75 jaar) de verkoopprijs meer laten zakken dan jongeren (tussen de 36 en 45 jaar) die hun woning willen verkopen. Ook hebben ze in verhouding meer verkocht.

Dit is gebleken uit de analyse die is uitgevoerd door het Kadaster op de woningtransacties van 2008 tot en met 2014. Ook nu de markt aantrekt blijven de verschillen zichtbaar. Vergeleken met de prijs in 2008 hebben oudere verkopers in 2014 de prijs met 17% laten zakken, terwijl dit voor de jongeren 9% is.

Mogelijke verklaringen

Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor de bevindingen. Zo was de verkoopprijs bij uitstromers 13% onder de prijs van 2008 en de prijs bij doorstromers 9% lager. Van de verkopers ouder dan 75 jaar is 88% in de periode 2012 tot 2014 een uitstromer, namelijk er wordt een woning verkocht, maar geen nieuwe woning gekocht. Wanneer er doorgestroomd wordt, er wordt wel een nieuwe woning gekocht, is een hogere verkoopprijs belangrijker, aangezien de opbrengst mee wordt genomen in de aankoop van een nieuwe woning.

Ook het moment van de aankoop van de woning die wordt verkocht speelt een rol. Ouderen hebben hun woning vaak aangekocht in een periode waarin de prijzen lager waren dan nu. Wanneer er in dat geval gezakt wordt in de verkoopprijs, zijn er minder snel financiële problemen. Gemiddeld genomen hebben de oudere verkopers de woning 17,5 jaar geleden gekocht. Destijds, in 1998, was de gemiddelde prijs €100.000,- lager dan de huidige prijs. Wanneer dit vergeleken wordt met de jongere verkopers, valt op dat zij hun woning gemiddeld 8 jaar geleden gekocht hebben, in 2007. Toen lag de prijs ongeveer €15.000,- hoger dan nu.

Verder valt op dat oudere verkopers in 2014 evenveel verkochten als in 2008, terwijl in heel Nederland het aantal verkopen in 2014 21% lager was vergeleken met 2008.

 

Bron: Kadaster

Terug naar nieuwsoverzicht