NWWI

De toetsing van de kwaliteit van de taxateur vindt plaats op een aantal aandachtsgebieden:

  • Bij toetreding dient de taxateur te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden. Op verschillende wijzen wordt dit vervolgens door het jaar heen opnieuw gecheckt. Dit varieert van steekproef, permanente periodieke synchronisatie met de gegevens van brancheorganisaties en certificerende instellingen tot controle per taxatie.
  • Het NWWI heeft een volautomatische koppeling met de ledenadministratie van het NRVT. Op deze wijze wordt de jaarlijkse educatieverplichting en de toetsing van de plaatselijke bekendheid van de taxateur gewaarborgd.
  • De NWWI-applicatie controleert elk taxatierapport op de keurmerkeisen van het NRVT en eventueel aanvullende eisen welke worden gesteld aan het taxatierapport door marktpartijen.