NWWI

Medio juni informeerde wij u in een nieuwsbrief over het feit dat met ingang van 1 juli 2015 de foto’s die de taxateur toevoegt aan het taxatierapport voortaan moeten worden voorzien van informatie waaruit de opnamedatum te herleiden is. Deze verplichting is opgelegd door de Stichting Taxatie en Validatie (STenV) welke is belast met het vaststellen en beheren van de normen waaraan een Validatie Instituut moet voldoen.
De datum dat de foto is genomen dient gelijk of later te zijn aan de datum van opname en inspectie. De datum dient, ter controle voor een Validatie Instituut, te blijken uit:
• de ‘digitale bestandsinformatie’ van de geüploade foto;
of
• de datumvermelding op de geüploade foto (bijv. in de linkeronderhoek).

Per 1 juli 2015 werd er reeds gecontroleerd op de naleving van deze nieuwe eis. In de periode 1 juli 2015 tot en met 30 september 2015 is het ontbreken van de datum echter nog geen reden geweest om het taxatierapport af te keuren. In die periode hebben de Validatie Instituten u er, indien van toepassing, op attent gemaakt dat de datum ontbreekt.
Echter per 1 oktober 2015 is het niet ‘meegeven’ van de datum aanleiding voor het afkeuren van uw taxatierapport. Zorgt u er daarom voor dat al uw foto’s per 1 oktober a.s. zijn voorzien van een datum voordat u het taxatierapport ter validatie aanbiedt.