NWWI

NWWI verlaagt haar validatie-tarief.

Het NWWI kent als stichting geen winstoogmerk. Dit betekent dat de kosten op basis van de exploitatie voor de opdrachtgevers zo laag mogelijk worden gehouden. Bij het maken van de jaarlijkse begroting wordt, gebaseerd op de ervaringen uit voorgaande jaren, rekening gehouden met een bepaalde marktontwikkeling. De aanhoudend sterke groei van de woningmarkt in het eerste half jaar van 2016 is nog positiever uitgevallen dan was voorzien. Daarbij heeft het NWWI haar kosten verder weten terug te brengen door efficiencyslagen. Deze beide zaken hebben ervoor gezorgd dat het NWWI, als non-profit organisatie, alle betrokken ketenpartijen dit voordeel bij wijze van spreken “teruggeeft” en zij mee profiteren van deze meevallers.

De NWWI bijdrage wordt dan ook met ingang van 1 september verlaagd naar€ 35,-- excl. btw (€ 42,35 incl. btw).

Daarbij krijgt u nu ook de mogelijkheid om via het NWWI een gratis kadastraal uittreksel op te vragen.

Dit in aanvulling op de huidige mogelijkheid voor u om de gratis kadastrale kaart op te vragen.

Voor alle taxatieopdrachten die vanaf 1 september 0.00 uur door u worden geaccepteerd is dan de nieuwe NWWI bijdrage van toepassing en zal, indien u ervoor kiest om hiervan gebruik te maken, zowel de eerste geleverde kadastrale kaart als ook het eerste geleverde kadastraal uittreksel gratis worden geleverd.

U dient in het kader van transparantie de NWWI bijdrage van € 35,00 (excl. btw) separaat op de factuur en richting uw opdrachtgevers te vermelden onder de noemer ‘NWWI bijdrage’. Dit bedrag mag dus niet afwijken. Wij verzoeken u vriendelijk het tarief aan te passen in uw facturering en, indien van toepassing, op uw website of andere media waarop u de NWWI bijdrage heeft vermeld.

Tenslotte zal het NWWI dit nieuwe tarief ook toepassen in de bij het taxatierapport verplichte opdrachtvoorwaarden die zij per 1 oktober a.s. gaat faciliteren voor de bij haar aangesloten taxateurs.