NWWI

Het NWWI kent als stichting geen winstoogmerk. Dit betekent dat de kosten op basis van de exploitatie voor de opdrachtgevers zo laag mogelijk worden gehouden. Bij het maken van de jaarlijkse begroting wordt, gebaseerd op de ervaringen uit voorgaande jaren, rekening gehouden met een bepaalde marktontwikkeling. De aanhoudend sterke groei van de woningmarkt in het eerste half jaar van 2016 is nog positiever uitgevallen dan was voorzien. Daarbij heeft het NWWI haar kosten verder weten terug te brengen door efficiencyslagen. Deze beide zaken hebben ervoor gezorgd dat het NWWI, als non-profit organisatie, alle betrokken ketenpartijen dit voordeel bij wijze van spreken “teruggeeft” en zij mee profiteren van deze meevallers.

De NWWI bijdrage wordt dan ook met ingang van 1 september verlaagd naar€ 35,-- excl. btw (€ 42,35 incl. btw).

Tenslotte zal het NWWI dit nieuwe tarief ook toepassen in de bij het taxatierapport verplichte opdrachtvoorwaarden die zij per 1 oktober a.s. gaat faciliteren voor de bij haar aangesloten taxateurs.