NWWI

In het taxatiemodel Bijzonder Beheer Woonruimte versie 1.0 zijn door STenV en de werkgroep Bijzonder Beheer, een aantal belangrijke en minder belangrijke punten aangepast. Het model is hierdoor gebruikersvriendelijker geworden en kan beter worden ingezet bij de verschillende situaties waarmee de opdrachtgevers worden geconfronteerd.

Ingebruikname per 1 september 2014
Het nieuwe taxatierapport Bijzonder Beheer Woonruimte versie 1.1 wordt per 1 september 2014 in gebruik genomen. De validatie-instituten hebben hierdoor, zoals afgesproken bij wijzigingen van de taxatiemodellen, ruim 6 maanden de tijd om de aanpassingen automatiseringstechnisch voor deze datum te implementeren.

Het is niet toegestaan om de nieuwe versie van dit taxatierapport eerder in gebruik te nemen.

Onderstaand treft u de links naar de relevante documenten aan: