NWWI

Indien gewenst kunt u in Extranet zelf de voorkeursvolgorde bepalen van de modelmatige rapporten (Calcasa, Midas, NBWO, Ortec Finance). Deze volgorde kunt u instellen naar wens en wijzigen zo vaak u wilt. De handleiding hiervoor treft u hier aan.

Handelswijze gereedmelden taxatierapport
Het kan voorkomen dat een taxateur zijn rapport niet gereed kan melden. Meermalen is de reden hiervan dat men vergeet om de modelwaarde(n) op te vragen. Het taxatierapport kan pas gereed worden gemeld als aan alle procedures is voldaan.

Bij elk nieuw taxatierapport voert u de basisgegevens in voor het opvragen van de modelmatige rapporten. Hierna vraagt u de referentieobjecten op (hierbij wordt nog geen inzicht gegeven in de modelwaarde(n)). Vervolgens stelt u de marktwaarde vast. Zoals u weet kan deze waarde hierna niet meer worden aangepast. Vervolgens kunt u de modelwaarde(n) van de modelmatig rapporten opvragen en invoegen in uw taxatierapport. Indien vereist geeft u een toelichting op de afwijking van de marktwaarde t.o.v. de modelwaarde van het modelmatig rapport. Nadat u het rapport heeft uitgewerkt kunt het rapport gereedmelden richting NWWI.

.