NWWI

Taxatieweb

Overal en altijd uw NWWI taxatie uitwerken of uw taxatierapporten inzien.

Login

Deze pagina is bedoeld als een naslagwerk voor alle zaken die betrekking hebben op het nieuw model taxatierapport woonruimte welke met ingang van 1 april dient te worden gebruikt. Hier vindt u de verplichte bijlagen, toelichtingen, de invulinstructie, Q&A, instructiefilmpjes en uiteraard het model zelf.

Het model taxatierapport woonruimte:
Hierbij de linkjes naar het model en de bijbehorende opdrachtvoorwaarden

Het taxatierapport woonruimte
De opdrachtvoorwaarden 

De invulinstructie en Q&A:
Zoals u gewend bent hebben wij ook voor dit model een invulinstructie opgesteld en uiteraard een Q&A om de meest voorkomende vragen al direct te kunnen beantwoorden. Hierbij de linkjes

De NWWI invulinstructie
De Q&A

Marktomstandigheden en SWOT-analyse
In onderstaand document wordt een toelichting gegeven op welke wijze u het beste om kunt gaan met L.3 marktomstandigheden en de SWOT-analyse.

Toelichting SWOT-analyse

De verplichte bijlagen:
Bij het model behoren een aantal bijlagen. Het is bij het NWWI verplicht dat alle zaken welke u raadpleegt als verplichte bijlagen dienen te worden meegestuurd bij het taxatierapport die gevalideerd moet worden. Daarnaast zijn er in het kader van de duurzaamheid afspraken gemaakt tussen marktpartijen om een beter beeld te krijgen van de woning. Hierbij een opsomming van de bijlagen:

De energiebesparende voorzieningen
De uniforme meetstaat

Voor de uniforme meetstaat en de energiebesparende voorzieningen geldt dat deze eerst gedownload moeten worden voordat deze (foutloos) ingevuld kunnen worden. De uniforme verbouwingsspecificatie, eveneens een verplichte bijlage als er een verbouwing is opgenomen in het taxatierapport, wordt door het NWWI zelf gegenereerd aan de hand van I.3. en als bijlage toegevoegd aan het rapport.

Indien de opdrachtgever duurzaamheidsmaatregelen wil treffen en dit door middel van de uniforme verbouwingsspecificatie aan de taxateur heeft aangereikt, vult de taxateur deze maatregelen in de verkenner in en exporteert hij de uitkomsten als PDF document.

De tool energiebesparingsverkenner (RVO) kunt u vinden via deze link.
Hierbij tevens de gebruikershandleiding en een voorbeeld rapportage.
Onder het onderstaande hoofdstuk instructiefilmpjes is er ook voor de bijlage energiebesparingsverkenner als extra hulpmiddel een filmpje gemaakt.

Instructiefilmjes:

NRVT video: Wat brengt het nieuwe model taxatierapport u?
Het NRVT heeft een video gemaakt waarin zij een nadere toelichting geven op het nieuwe model.
NRVT video

De referentievergelijker

Er is voor de referentievergelijker ook een toelichting gemaakt die kunt u downloaden via deze link.

De bijlage energiebesparingsverkenner

De bijlage bodemloket

NRVT video