NWWI

Taxatieweb

Overal en altijd uw NWWI taxatie uitwerken of uw taxatierapporten inzien.

Login

Graag infomeren wij u over een aantal belangrijke ‘zaken’ in relatie tot het nieuwe rapportmodel, deze rubriek wordt met regelmaat ‘geupdate’ met nieuwe relevante informatie.

• Gegevens overnemen uit het rapport en kopiëren van velden
Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om gegevens uit een rapport over te nemen, referentievergelijker te kopiëren en/of kerngegevens uit het rapport onder L over te nemen.

• Optelling in de opdrachtvoorwaarden
De BTW optelsom in de opdrachtvoorwaarden rekent nog bedragen mee welke niet in het totaal zouden moeten staan. Voor nu kan u bij specifiek aanvullende afspraken het totaalbedrag vermelden.

• Invulling van K.
Wanneer u een foutmelding krijgt over K.1.c. dan heeft dit betrekking op K.1.f. U dient in de opdrachtvoorwaarden de bewoning aan te passen naar niet bekend hoe de woning gebruikt wordt, u kan dan het toelichtingsveld onder K.1.f leeghalen en de bewoning in de opdrachtvoorwaarden weer corrigeren.

• Bouwkundige opnamestaat
Als u een nieuw rapport begint kan het zijn dan de datum in de bouwkundige opnamestaat niet opgeslagen wordt. Als u het controleverslag draait en de pagina ververst dan zouden deze gegevens wel ingevuld blijven.

• Bouwkundige keuring
Het bouwkundig rapport dient minimaal te worden opgemaakt conform de NHG Voorwaarden en Normen (2021-2).
In deze voorwaarwaarden is in artikel 1.8.4 opgenomen:
Het bouwkundig rapport dient te zijn opgemaakt door:
a. de gemeente; of
b. de Vereniging Eigen Huis; of
c. een bouwkundig bedrijf dat als zodanig is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zoals een architectenbureau, een bouwkundig adviesbureau, een aannemingsbedrijf of een (bouwkundig) schade-expertisebureau.

Het bouwkundig rapport dient minimaal te worden opgemaakt overeenkomstig het Model-Bouwkundig Rapport Nationale Hypotheek Garantie. Zie bijlage 5 van de NHG Voorwaarden en Normen (2021-2).
Uitdrukkelijk wordt met een bouwkundig rapport niet bedoeld een ‘bouwkundige keuring light’, een ‘taxatiekeuring’ of een ‘bouwkundige taxatie’ waarbij een externe partij de bouwkundige opnamestaat voor de taxateur opneemt, beperkte inspectie doet en een beperkte kostenopgave hierin verwerkt.

• Plausibiliteitsverklaring
Voor woningtaxateurs die niet hebben voldaan aan de vereisten van het scholingstraject, dient een plausibiliteitsverklaring van een
Taxateur die het scholingstraject wel succesvol heeft afgerond te worden toegevoegd als bijlage bij het taxatierapport. Deze
Plausibiliteitsverklaring dient reeds bij de 1e gereed melding als bijlage te zijn toegevoegd. Bij het ontbreken daarvan kan het rapport
niet in behandeling worden genomen en zal het rapport komen te vervallen.
Na eventuele aanpassingen in het rapport als gevolg van verbetervoorstellen dient een nieuwe plausibiliteitsverklaring te worden
toegevoegd waarin wordt aangegeven dat ook de plausibiliserend taxateur akkoord gaat met de aangebrachte wijzigingen.
Een plausibiliteitsverklaring kunt u hier vinden in de downloadtabel of via plausibiliteitsverklaring 2021