NWWI

Taxatieweb

Overal en altijd uw NWWI taxatie uitwerken of uw taxatierapporten inzien.

Login

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de aanpassingen die we in Taxatieweb hebben doorgevoerd. In het release bericht kunt u zien wat en wanneer iets is aangepast en in welke versie van Taxatieweb u moet werken.

Release 6.0.2 / 29 juni 2022
De volgende punten zijn in de release meegenomen:

 • Extra controleverslag melding dat de bestemming verplicht is;
 • Uitbreiding grootte na een verbouwing wordt weer getoond in Eyecandy;
 • BTW wordt ook in de concept versie van de opdrachtvoorwaarden van een bureauwaardering getoond;
 • Tekst G2a/g2a voor Bijzondere rechten, plichten of voorwaarden is aangepast;
 • De mogelijkheid om bijlage bij een aanvraag te uploaden is verwijderd;
 • De vraag "Wat zijn de gevolgen van de “Transitievisie Warmte” voor de woning?” tonen in Taxatieweb onder H5;
 • Wanneer onder L een postcode huisnummer wordt opgegeven gaat het systeem zoeken in het archief;
 • Bij het aanmaken van een nieuwe referentie wordt nu ook de onderhoudssituatie opgeslagen in het archief voor een volgend gebruik;
 • Verbetersuggestie voor het niet toevoegen van de achtergevel is aangepast.

Release 2 juni 2022
De volgende punten zijn in de release meegenomen:

 • Het veld primair Fossiel Energieverbruik per jaar mag nu ook negatief zijn, dit is kan het geval zijn bij nieuwbouw;
 • In de PDF stond 2 keer de vraag is het appartementsrecht volledig in eigendom? Er staat nu 'Bestaat er een recht van erfpacht?';
 • Wanneer je bouwkundige keuring op nee zette, stond in de pdf Nee (met een streepje) dit is nu gewoon Nee;
 • In het taxatierapport is deze toegevoegd. Waar in dit taxatierapport de mannelijke voornaamwoorden ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ worden gebruikt, kunt u deze ook in voorkomende situaties als ‘zij’ of ‘haar’ lezen;
 • Bij bron anders in de referentievergelijker wordt nu ook de aanvullende tekst getoond.

Release 5.9.7 / 19 mei 2022
De volgende punten zijn in de release van vanmiddag meegenomen:

 • Aanpassing bouwkundige staat elementen (vaatwasser, CV-ketel, Blokverwarming)
 • Bij stadsverwarming en blokverwarming is het bouwjaar niet verplicht
 • Optioneel herstel kosten kunnen opgeven bij goed/redelijk
 • Bijlage benamingen omgevingsplankaart en voorschriften omgevingsplan
 • Community archief functie met gebroken vooraanzicht foto zou niet meer voor moeten komen.
 • Onderhoudssituatie bij een referentieobject welke nieuw wordt toegevoegd in het archief, blijft gevuld.

Release 5.9.2 / 20 april 2022
De volgende punten zijn in de release meegenomen:

 • Mogelijkheid om bij fundering optioneel tekst op te nemen bij Nee.
 • Tekst aanpassing verwijzing reglement NRVT (link opdrachtvoorwaarden)
 • Tekstwijziging handtekening opdrachtgever(s) (meervoud opdrachtgever)
 • Zin toegevoegd in het rapport en EVS "Waar in deze opdrachtvoorwaarden de mannelijke voornaamwoorden ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ worden gebruikt, kunt u deze ook in voorkomende situaties als ‘zij’ of ‘haar’ lezen."
 • Tekst aanpassing verbouwing (van Na de verbouwing is dit de grootte van de woning: naar Hoe is de gebruiksoppervlakte na de verbouwing verdeeld?
 • Tekst aanpassing samenvatting vervuiling/asbest (van Is de grond (mogelijk) vervuild of zit er (mogelijk) asbest in de woning? naar Is de grond (mogelijk) vervuild of zit er (mogelijk) een waardeverlagende hoeveelheid asbest in of bij de woning?)
 • Andere tekst tonen in BW bij 1 opdrachtgever ( meervoud/enkelvoud)

Release 5.8.9 / 24 maart 2022
De volgende punten zijn in de release meegenomen:

 • Toevoegen referentie uit VBO archief met huisnummer toevoeging werkt weer (ontbrekende foto nog niet, hier zijn we nog bezig)
 • Huisnummer toevoeging opdrachtgever wordt in TW goed getoond
 • Bouwkundige opname staat: invulling rapport wordt overgenomen naar de bouwkundige opname staat (datum inspectie, aanwezig bij opname, bouwjaar en type woning)
 • Taxateur kan zelf de volgorde van zijn/haar foto's en bijlage kiezen. Dit wordt nu ook in de PDF doorgevoerd
 • Print knop voor Bureauwaarderingsrapporten
 • Tekst aanpassing hoofdstuk 15/17 opdrachtvoorwaarden van de Bureauwaardering
 • Foto van gebrek in de bouwkundige opnamestaat toevoegen (vanaf opnamedatum 24-03)

Release 5.8.7 / 22 maart 2022
De volgende punten zijn in de release meegenomen:

 • Huidige bewoning in de PDF: In de PDF van de opdrachtvoorwaarden stond “U heeft verklaard dat op dit moment de eigenaar in een deel van de woning woont, eventueel samen met zijn gezin. Een ander deel van de woning staat leeg”. maar er moest staan 'U heeft verklaard dat op dit moment de eigenaar in een deel van de woning woont, eventueel samen met zijn gezin. In een ander deel van de woning wonen anderen.'
 • Kosten Installaties en leidingen onder punt 8 werden niet getoond, dit is nu weer zichtbaar
 • Energielabel anders werd de toelichting niet in de PDF getoond, dit is nu weer zichtbaar

De TW versie 5.8.7. is niet aangepast aangezien het alleen aanpassingen in de PDF betreffen.

Release 5.8.7 / 15 maart 2022
De volgende punten zijn in de release meegenomen:

 • In een niet gevalideerd taxatierapport werd ook het logo van het NWWI zichtbaar, dit is nu verwijderd.
 • In bijlage 1 (Modelwaarden) van het taxatierapport stond voorheen geen nauwkeurigheidindicator vermeldt , dit is nu wel zichtbaar.

1 Minder dan 70% van de taxaties heeft een afwijking <10%
2 Ten minste 85% van de taxaties heeft een afwijking <20% (let op: deze heeft NRVT zo aangegeven)
3 Ten minste 80% van de taxaties heeft een afwijking <10%
4 Ten minste 90% van de taxaties heeft een afwijking <10%
5 Ten minste 90% van de taxaties heeft een afwijking <10% en ten minste 80% van de taxaties heeft een afwijking <5%
6 Ten minste 95% van de taxaties heeft een afwijking <10%
7 Ten minste 95% van de taxaties heeft een afwijking <10% en ten minste 80% van de taxaties heeft een afwijking <5%

Voor model 2021 taxaties geldt minimaal indicator 2 en voor bureauwaarderingen minimaal indicator 4.

 • De vraag bij H4 in het taxatierapport betreft het energielabel is nu ook weer muteerbaar : “Het risico op hoge binnentemperatuur in uw woning in de zomermaanden is:”

De TW versie 5.8.7. is niet aangepast aangezien het alleen aanpassingen in de PDF betreffen.

Release 5.8.7 / 3 maart 2022

De volgende punten zijn in de release meegenomen:

 1. Bij het accepteren van een taxatieopdracht was het veld ‘aanvullende afspraken’ dubbel weergegeven. Er is nu sprake van 1 veld.
 2. Bij het accepteren van de opdrachtvoorwaarden of het opslaan van een nieuwe versie van de opdrachtvoorwaarden was een foutmelding zichtbaar als je Realworksgebruiker of Taxapigebruiker bent. Deze foutmelding is nu opgelost.
 3. Bij het ontkoppelen van een rapport werd verwezen naar ‘N. Nadere mededelingen’ in de begeleidende tekst. Deze tekst is nu aangepast in ‘Mededelingen’.