NWWI
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Persbericht: Van vier naar één taxatievalidatie-instituut

De stichting Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI) neemt per heden alle aandelen van de Taxateurs Unie (TU) over. Door de overname van TU, dat onlangs branchegenoten iValidatie en Taxatie Validatie Instituut (TVI) overnam, ontstaat één groot, onafhankelijk, validatie-instituut voor woningtaxaties zonder winstoogmerk, met de kennis, kunde, mensen en middelen die nodig zijn om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden en kansen te verzilveren.

Al sinds de oprichting, circa tien jaar geleden, hebben NWWI en TU een vergelijkbare missie om een onafhankelijke spilfunctie te vervullen in de taxatiemarkt. Inmiddels is duidelijk dat het maatschappelijk belang, volgens voorname stakeholders, het best wordt gediend door één uitvoerend validatie-instituut, onder één normerende toezichthouder. Eén uniforme werkwijze voor het valideren van taxaties, volgens één protocol, komt de kwaliteit van taxaties en de professionaliteit van de sector ten goede en zorgt ervoor dat de focus volledig kan worden toegespitst op de rol van valideren binnen de taxatiemarkt. Ook het doorlopend toezicht op de taxateurs en de controle op kwaliteit en risico’s is vanaf nu niet meer versnipperd en daardoor efficiënter.

In de visie van NWWI en TU zullen de eisen die politiek en opdrachtgevers stellen aan de professionaliteit van taxateurs en de kwaliteit en inhoud van taxaties in de komende jaren alleen maar toenemen. Dat zal ook aanvullende wet- en regelgeving tot gevolg hebben. Daaraan voldoen vergt grote inspanningen en investeringen die beter kunnen worden gedragen door een grote partij. Daarnaast kan een grote, sterke speler innovatieve producten en diensten beter en sneller ontwikkelen dan vier afzonderlijke.

Paul Klijn, directeur van het NWWI: “Het feit dat NWWI en TU samen verder gaan is goed voor alle belanghebbenden; taxateurs, financiers, intermediairs en natuurlijk woonconsumenten. De rol van data en modelmatige onderbouwing van taxaties wordt namelijk steeds belangrijker. Door de taxateur beter te faciliteren, te ondersteunen en te ontzorgen met unieke data, systemen en werkprocessen willen we er voor zorgen dat de taxateur zoveel mogelijk tijd en energie kan steken in het vervullen van de expertrol.”

Rob van Liempd, directeur van TU: “Hoewel verschillend op tal van vlakken, werken TU en NWWI al sinds 2010 samen om grijze gebieden in de validatieregelgeving te ondervangen en de kwaliteit van taxatierapporten te maximaliseren. Duidelijk is geworden dat de toekomst voor de validatiebranche, in mijn beleving, het best gediend is door één centrale organisatie.”

Hamith Breedveld, bestuursvoorzitter Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT): “Het samengaan van de vier bestaande instituten tot één instituut wordt door NRVT ondersteund en onderschreven. De kwaliteitsbewaking en –borging van de taxatiedienst voor woningen worden dan verzorgd door een stichting zonder winstoogmerk hetgeen past in het maatschappelijk belang dat daarmee wordt gediend. Verder kan – door onderlinge samenwerking – het doorlopend toezicht door NRVT op de woningtaxateur op een kwalitatief hoogstaande en uniforme basis efficiënt worden uitgevoerd. Dit kan worden gezien als een verbetering van de kwaliteit van toezicht hetgeen naadloos past in de doelstellingen van NRVT.”

Over het NWWI
Het NWWI, valideert woningtaxatierapporten van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie op uniforme wijze en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties, die aan de door stringente wet- en regelgeving gestelde eisen voldoen.
Het NWWI is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en is geaccepteerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Voor meer informatie: nwwi.nl

Terug naar nieuwsoverzicht