Contact

Heeft u vragen, aan- of opmerkingen en wilt u graag contact met één van onze medewerkers? Dan kunt u ons bereiken via onderstaand telefoonnummer en/of e-mailadressen. Al naar gelang het onderwerp kunt u een keuze maken uit één van de e-mailadressen. Uw e-mail komt dan snel op de juiste plaats aan. Wij doen ons best om uw bericht zo snel en adequaat mogelijk te beantwoorden.

Openingstijden
U kunt ons dagelijks bereiken tussen
9.30 en 16.30 uur

Bezoekadres
Kruitmolen 1
3995 ES Houten

Correspondentie
Postbus 1005
3990 CA Houten
Telefoon: 030-6344150

KvK. nummer
30265403

Vragen over aanmeldingen: aanmeldingen@nwwi.nl
Vragen over validatie: validatie@nwwi.nl
Vragen over de taxatiesoftware: helpdesk@nwwi.nl
Vragen over taxatieweb: taxatieweb@nwwi.nl
Overige vragen: info@nwwi.nl