Fraudepreventie

Het NWWI draagt bij aan het voorkomen en opsporen van frauduleuze taxatierapporten. Het NWWI kent een Meldpunt waar zaken als bijvoorbeeld de niet toegestane belangenverstrengeling en de opgave van gewenste taxatiewaarden aan de orde kunnen worden gesteld. Dit Meldpunt is bedoeld voor alle NWWI gerelateerde zaken. Dit kunnen ook meldingen zijn die niet direct over het NWWI zelf gaan, maar wel het NWWI aangaan.

Vanuit de afdeling Compliance wordt het verwerken van mogelijke fraudezaken gecoördineerd. Dit gebeurt door het horen van partijen, verslag leggen van alle bevindingen en het eventueel meedelen hiervan aan geldverstrekkers en andere betrokkenen.

Klik hier voor de Regeling Meldpunt NWWI.