NWWI

Fraudepreventie

Het NWWI draagt bij aan het voorkomen en opsporen van frauduleuze taxatierapporten. Het NWWI kent een Meldpunt waar zaken als bijvoorbeeld de niet toegestane belangenverstrengeling en de opgave van gewenste taxatiewaarden aan de orde kunnen worden gesteld. Dit Meldpunt is bedoeld voor alle NWWI gerelateerde zaken. Dit kunnen ook meldingen zijn die niet direct over het NWWI zelf gaan, maar wel het NWWI aangaan.

Vanuit de afdeling Compliance wordt het verwerken van mogelijke fraudezaken gecoördineerd. Indien een melding daar aanleiding toe geeft wordt deze door een speciale fraudecoördinator verder opgepakt en uitgewerkt. Dit gebeurt door het horen van partijen, verslag leggen van alle bevindingen en het meedelen hiervan aan geldverstrekkers, brancheverenigingen en andere betrokkenen.

Klik hier voor de Regeling Meldpunt NWWI.