NWWI

Kwaliteit

Of er nu sprake is van van een crisis op de woningmarkt, stagnerende of bloeiende woningmarkt met respectievelijk prijsdalingen of flinke prijsstijgingen, in alle gevallen is de kwaliteit van het taxatierapport van essentieel belang. Het NWWI streeft continu naar kwaliteitsverbetering. Zowel binnen onze eigen organisatie als in de te valideren rapporten.

De validatie van de rapporten binnen het NWWI wordt uitsluitend door ervaren en goed opgeleide taxateurs gedaan. Alle uitgevoerde taxaties worden in een centrale database geregistreerd en alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden.

Voor een instituut dat taxatierapporten valideert en kwaliteit zeer hoog in het vaandel heeft staan is een betrouwbare, uniforme en integere bedrijfsvoering van groot belang. Om dit te borgen kennen wij een afdeling Compliance om daar concreet invulling aan te geven.

Het NWWI is als organisatie in maart 2011 door Det Norske Veritas (DNV) ISO-gecertificeerd. Daarmee voldoet het NWWI niet alleen aan de algemene ISO 9001:2015 normen, maar ook aan het voor validatie-instituten verplichte addendum. Dit addendum bevat specifieke normen voor validatie-instituten en is opgesteld door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. De ISO certificering Taxatie Validatie Instituten is verplicht voor alle validatie-instituten die na 1 juli 2011 de erkenning willen behouden voor zowel Nederlands Register Vastgoed Taxateurs als Stichting WEW (de uitvoerder van NHG).