NWWI

Werkwijze NWWI

In welke straal rondom het object mag het taxatiebureau liggen welke de taxatie mag uitvoeren?

De Register-Taxateur dient te beschikken over voldoende ervaring met betrekking tot taxatie van vastgoed in de plaats en de categorie waaronder het desbetreffende vastgoedobject valt. De Register-Taxateur kan zijn plaatselijke bekendheid aantonen door in het dossier duidelijk vast te leggen hoe en op welke wijze hij de bovengenoemde ervaring heeft verkregen. Een voorbeeld van een dergelijke uitleg is dat de Register-Taxateur zich conformeert aan de Regeling Werkgebied Taxateur Woningen of anderszins zijn kennis en ervaring met de locatie aantoont

Regeling Werkgebied Taxateur Wonen
Indien het object in één van de vier grote steden gelegen is, te weten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, geldt een maximum straal van 10 km.

Indien het object in de provincies Groningen, Friesland of Zeeland of op één van de Waddeneilanden ligt, geldt een maximum straal van 30 km.

In elk ander geval geldt een maximum straal van 20 km.

Het NWWI controleert of aan deze regeling wordt voldaan op verzoek van NHG en hypotheekverstrekkers.

Hoe kom ik achter de status van mijn rapport?

Bent u benieuwd naar de status van uw taxatierapport en wilt u bijvoorbeeld weten of de taxateur het rapport al heeft gereedgemeld? Als consument kunt u dit navragen bij uw taxateur.

Waar kan een registratiecode van een taxatierapport worden opgevraagd?

De registratiecode van een taxatierapport kan worden opgevraagd bij de taxateur die de code van het NWWI heeft ontvangen. U kunt dit vinden op het tweede blad van het taxatierapport, direct onder de kop ‘Taxatierapport model financiering’.

Hoe lang duurt de validatie van een taxatierapport?

Het NWWI zorgt voor de validatie van uw taxatierapport en doet er alles aan om de doorlooptijd van het validatieproces te minimaliseren. Als regel hanteert het NWWI dat rapporten die voor 14.00 uur op een doordeweekse werkdag worden gereedgemeld, dezelfde dag worden gecontroleerd en teruggekoppeld naar de taxateur.

Indien er geen aanpassingen noodzakelijk zijn dan ontvangt de taxateur direct de digitale handtekeningcode om het rapport te ondertekenen. Voor rapporten die wel een aanpassing vereisen en voor 16.00 uur opnieuw worden gereedgemeld, ontvangt de taxateur nog dezelfde dag van het NWWI een passend  antwoord.

Bij hoge uitzondering kan er sprake zijn van bijzondere, of onvoorziene omstandigheden. Dit kan een reden zijn dat het validatieproces langer duurt dan gebruikelijk en de doorlooptijd niet kan worden gehaald. Het NWWI doet er echter alles aan om dit te voorkomen.

Hoe kan ik een taxatieopdracht plaatsen ?

 • Consument: Ga naar www.nwwi.nl, klik op de blauwe button “rapport aanvragen”. Vul de voorgeschreven velden in en bevestig de opdracht. U ontvangt een bevestiging per e-mail.
 • Intermediair: Ga naar www.nwwi.nl, klik op ‘Login’ in de groene balk en kies aan de linkerzijde voor Inloggen als Intermediair. Vervolgens kiest u voor ‘rapport aanvragen’. Vul de voorgeschreven velden en bevestig de opdracht. U ontvangt een bevestiging per e-mail.
 • Taxateur: Ga naar www.nwwi.nl, klik op ‘Login’ in de groene balk en kies aan de linkerzijde voor Inloggen als Taxateur. Vervolgens kiest u voor ‘rapport aanvragen’. Vul de voorgeschreven velden en bevestig de opdracht. U ontvangt een bevestiging per e-mail.

Wat kost een NWWI validatie?

De NWWI bijdrage voor een gevalideerd taxatierapport bedraagt € 51,97 inclusief btw (€ 42,95 exclusief btw) Dit bedrag wordt door de taxateur direct afgedragen aan het NWWI en dient door de taxateur separaat op uw factuur onder de noemer “NWWI-bijdrage” te zijn vermeld. Het bedrag mag niet afwijken.

De NWWI bijdrage staat los van het bedrag dat de taxateur met u is overeengekomen voor de levering van zijn eigen diensten. Het NWWI is een stichting is zonder winstoogmerk en maakt geen afspraken over de prijs van een taxatie: de taxateur bepaalt (voor de overige werkzaamheden) zijn eigen tarief.

Welke invloed heeft de taxateur op het taxatietarief?

Er is sprake van vrije marktwerking in de taxatie vastgoedbranche. Dit houdt in dat de taxateur zijn eigen tarief bepaalt. Het NWWI bemoeit zich niet met de tarieven voor de taxaties.

De taxateur levert de opdrachtgever een kwaliteitsrapport waarin een aantal extra’s zijn opgenomen. De toegevoegde waarde kan hij doorrekenen aan zijn opdrachtgever. Daarnaast vindt het NWWI dat er een zo transparant mogelijk proces tussen opdrachtgever en taxateur moet ontstaan, waarbij de taxateur rechtstreeks factureert aan de opdrachtgever.

Hoe controleert het NWWI het taxatierapport van de taxateur?

Het NWWI controleert de waardegegevens en de inhoud van het taxatierapport. Het NWWI toetst onder meer:

 • of de taxateur nog is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT);
 • de aanwezigheid van twee modelwaarden met bijbehorende toelichting;
 • een controle op de aannemelijkheid van de inhoud en oppervlakte conform de de Branche Brede Meetinstructie (BBMI) en/of de NEN 2580-norm;
 • een controle op de aannemelijkheid van het juiste gebruik van de fotowijzer woningen
  de aanwezigheid van zes relevante foto’s van het object;
 • het gebruik van relevante bronnen;
 • of de taxateur zich houdt aan de werkinstructies van het NWWI

Hoe waarborgt het NWWI de kwaliteit van de aangesloten taxateur?

De toetsing van de kwaliteit van de taxateur vindt plaats op een aantal aandachtsgebieden:

 • Bij toetreding dient de taxateur te voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden. Op verschillende wijzen wordt dit vervolgens door het jaar heen opnieuw gecheckt. Dit varieert van steekproef, permanente periodieke synchronisatie met de gegevens van brancheorganisaties en certificerende instellingen tot controle per taxatie.
 • Het NWWI heeft een volautomatische koppeling met de ledenadministratie van het NRVT. Op deze wijze wordt de jaarlijkse educatieverplichting en de toetsing van de plaatselijke bekendheid van de taxateur gewaarborgd.
 • De NWWI-applicatie controleert elk taxatierapport op de keurmerkeisen van het NRVT en eventueel aanvullende eisen welke worden gesteld aan het taxatierapport door marktpartijen.

Hoe werkt een bij het NWWI aangesloten taxateur?

De taxateur werkt binnen een vastgesteld werkgebied. Wanneer u bij de taxateur heeft aangegeven dat u specifiek een NWWI rapport wilt, zal de taxateur de taxatieopdracht accepteren, en geeft hij vervolgens bij het NWWI aan welke woning getaxeerd gaat worden.

Modelwaarden
Voor elke woning worden modelwaarden opgevraagd. Deze waarden zijn gebaseerd op een vergelijking met andere objecten. De taxateur maakt vervolgens zelf het taxatierapport op en verklaart hierin op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde, gebaseerd op minimaal 3 eigen referentieobjecten die worden toegevoegd en toegelicht, en de (door het NWWI aangeleverde) modelwaarden. Op deze wijze maakt de taxateur inzichtelijk hoe zijn taxatiewaarde tot stand is gekomen. De rapporten worden ter beoordeling aan het NWWI voorgelegd.

Digitale handtekening
De taxateur ontvangt na controle ofwel direct een digitale handtekeningcode ofwel hij ontvangt een verbetervoorstel en dient zijn rapport na aanpassing ter beoordeling opnieuw naar het NWWI te zenden. De door het NWWI gecontroleerde en akkoord bevonden taxatie wordt vervolgens geregistreerd in een centrale database en is door alle betrokkenen in te zien.