NWWI

Fair Use Policy voor NWWI services
Met deze Fair Use Policy voor NWWI services (hierna: ‘Fair Use Policy’) identificeert NWWI activiteiten die u en uw organisatie niet mogen ondernemen bij het gebruik van NWWI services alsmede toekomstige NWWI services of nieuwe releases van van NWWI services (hierna “Services”).

Meld schendingen van de Fair Use Policy aan ons per e-mail met de woorden “inbreuk fair use policy nwwi" in het onderwerp.

Onder Services worden in ieder geval begrepen de volgende services:

 • NWWI API services
 • Taxatieweb
 • De website van NWWI via het domein www.nwwi.nl
 • Het intranet van NWWI
 • Het extranet van NWWI

Gebruik van Services in de volgende situaties wordt aangemerkt als gebruik in strijd met de Fair Use Policy:

 • Gebruik van de Services op een manier die in strijd is met de
  toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen illegale activiteiten
  zoals het schenden van auteursrecht, handelsmerk of andere intellectuele
  eigendomsrechten;
 • Gebruik zonder toestemming of licentie;
 • Gebruik van de Services voor een ander doel dan waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld;
 • Toegang krijgen tot of machtigen tot toegang tot de services vanuit een land buiten Nederland;
 • Gebruik waarmee iemands privacy wordt geschonden door bijvoorbeeld te proberen zonder hun medeweten en toestemming persoonlijke of persoonlijk identificeerbare informatie, zoals wachtwoorden, accountgegevens, adressen of andere contactgegevens, te verzamelen, samen te voegen, op te slaan of te publiceren;
 • Gebruik van Services dat anderen zou kunnen schaden of het gebruik van iemand anders zou kunnen belemmeren;
 • Iedere poging om ongeoorloofde toegang tot delen van Services te verkrijgen, of tot gevolg hebben dat anderen de toegang tot een Services verliezen, een derde partij toestemming te geven om namens u toegang te krijgen tot de Services of deze te gebruiken (zoals iedereen zonder een licentie of iemand uw gebruikersnaam en wachtwoord te onthullen);
 • Iedere wijze om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot een (andere) service, gegevens, account of netwerk;
 • Gebruik door middel van een geautomatiseerd proces of dienst om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Services zoals een BOT, een spin of periodieke caching van door NWWI opgeslagen informatie;
 • Gebruik dat is bedoeld of de intentie heeft om personen op enigerlei wijze te schaden of uit te buiten, of om onrechtmatig persoonlijk identificeerbare informatie van een persoon te verzamelen;
 • Het verzenden van inhoud die een device of (delen van) Services schaadt of verstoort, of met als doel om te schaden of te verstoren, of waarmee u of anderen illegaal toegang kunnen (ver)krijgen tot services, hardware of software of de beveiliging op devices, websites of servers kunnen omzeilen, inclusief maar niet beperkt tot spam;
 • Vervalsen van informatie of e-mailheaders danwel informatie die op een of andere manier een verkeerde voorstelling van uw identiteit geven, waaronder een verkeerde voorstelling van de bron van alles wat u plaatst of uploadt of zich voordoet als een andere persoon of entiteit, zoals bij 'spoofing';
 • Het gebruik van de Services om ongevraagde bulk of ongevraagde commerciële e-mail (d.w.z. spam) te verzenden, distribueren of af te leveren;
 • Het verwijderen, wijzigen of manipuleren van (juridische) kennisgevingen of links die in de Services zijn opgenomen;
 • Het aanbieden of maken van links naar externe sites die de Fair Use Policy voor NWWI service schenden.

Aanvullend gelden de volgende voorschriften:

 • Elk gebruik van de Services om een ​​aanbieding of link te verspreiden die is ontworpen om de Fair Use Policy voor NWWI services te schenden (bijvoorbeeld het verzenden van spam inschakelen, denial of service-aanvallen inschakelen, etc.) is verboden.
 • NWWI is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door gebruikers gemaakte berichten, vermeldingen of beschikbaar gestelde informatie. De beslissing om berichten, vermeldingen en/of informatie te gebruiken ligt bij de gebruiker.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het beschermen van uw devices tegen interferentie, spyware of virussen. NWWI raadt u altijd aan een antivirusprogramma op uw computer te installeren en up-to-date te houden, alsmede om uw hard- en software up-to-date te houden.
 • Informatie die u verstrekt of uploadt naar de Services kan worden opgeslagen buiten het land waarin u deze verzendt.
 • Het gebruik van elke Service die via deze site wordt beheerd, wordt beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst(en) en/of gebruiksvoorwaarden waaronder u de Service hebt verkregen. U kunt een kopie van uw overeenkomst en/of de toepasselijke gebruiksvoorwaarden verkrijgen door contact op te nemen met NWWI.
 • Als NWWI van mening is dat er ongeautoriseerd of oneigenlijk
  gebruik van een Service wordt gemaakt, kan het, zonder kennisgeving en naar
  eigen goeddunken, iedere actie ondernemen die NWWI passend acht, inclusief het blokkeren van berichten of data van een bepaald internetdomein, mailserver of IP-adres. Overtreding van dit beleid kan leiden tot beëindiging van het account van een gebruiker.

NWWI behoudt zich het recht voor om het beleid van een dienst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te wijzigen. We raden u aan deze richtlijnen regelmatig door te nemen om er zeker van te zijn dat u hieraan voldoet.

Niets in dit beleid is bedoeld om rechten op enige Service te verlenen.