Normen

Om een taxatierapport inhoudelijk op de juiste wijze te beoordelen en een taxateur te controleren zijn normen nodig. Deze normen zijn in te zien in ons Normenkader.

Waar controleert het NWWI op?

Het NWWI controleert of de taxateur wel bevoegd is om te mogen taxeren. Indien dit het geval is, wordt het rapport individueel door één van onze medewerkers op vele onderdelen gecontroleerd. Hierbij wordt o.a. gekeken naar:

- een correcte onderbouwing van de getaxeerde marktwaarde;
- welke bronnen er zijn geraadpleegd en of de bijlagen hiervan zijn meegeleverd;
- of de juiste en recente foto’s zijn meegeleverd;
- of er geen sprake is van belangenverstrengeling;
- of er vooraf geen ‘gewenste taxatiewaarde’ is meegegeven.

Het NWWI hecht grote waarde aan kwaliteit, betrouwbaarheid en transparantie.