NWWI

Deze pagina is bedoeld als een naslagwerk voor alle zaken die betrekking hebben op het nieuw model Taxatierapport woonruimte 2021 welke met ingang van 1 oktober 2021 dient te worden gebruikt. Hier vindt u onder andere de verplichte bijlagen, toelichtingen, de invulinstructie, NRVT Q&A, FAQ nieuwsbrieven en uiteraard het model zelf.

Het model taxatierapport woonruimte:
Hierbij de linkjes naar het model en de bijbehorende opdrachtvoorwaarden
Het Taxatierapport woonruimte versie juli 2022
De PTD opdrachtvoorwaarden versie juli 2022

De invulinstructie en Q&A:
Zoals u gewend bent hebben wij ook voor dit model een invulinstructie opgesteld en uiteraard een Q&A om de meest voorkomende vragen al direct te kunnen beantwoorden. Hierbij de linkjes
De NWWI invulinstructie versie juli 2022

NRVT heeft in overleg met de brancheorganisaties een Q&A opgesteld voor het nieuwe Taxatierapport woonruimte 2021. Hieronder de link naar de Q&A
De NRVT Q&A

Onderdeel M De woningmarkt

In onderstaand document wordt een toelichting gegeven op welke wijze u het beste om kunt gaan met onderdeel M de woningmarkt waarin vragen zijn opgenomen over de marktomstandigheden en de sterke en zwakke punten van de woning.
Toelichting onderdeel M De woningmarkt

De verplichte bijlagen:
Bij het model behoren een aantal bijlagen. Het is bij het NWWI verplicht dat alle zaken welke u raadpleegt als verplichte bijlagen dienen te worden meegestuurd bij het taxatierapport die gevalideerd moet worden. Hierbij een opsomming van de bijlagen:
De uniforme meetstaat 2021

Voor de uniforme meetstaat en de uniforme verbouwingspecificatie geldt dat deze eerst gedownload moeten worden voordat deze (foutloos) ingevuld kunnen worden. De uniforme verbouwingsspecificatie, eveneens een verplichte bijlage als er een verbouwing is opgenomen in het taxatierapport, wordt door indien u werkt met Taxatieweb door het NWWI zelf gegenereerd aan de hand van I.3. en als bijlage toegevoegd aan het rapport.

Mocht u niet met Taxatieweb werken dan kunt u gebruik maken van onderstaande link om de uniforme verbouwingsspecificatie te downloaden:
De uniforme verbouwingsspecificatie 2021

Geheel nieuw is bij onderdeel I onderhoud van de woning is de bouwkundige opname staat. Deze is in Taxatieweb opgenomen en er zijn diverse Apps die u kunt gebruiken. Onderstaand vindt u de Excelversie en een toelichting op de bouwkundige opnamestaat.
De Bouwkundige opnamestaat versie juli 2022 (excel)
Toelichting bouwkundige opnamestaat versie juli 2022

Het NRVT heeft per 1 oktober 2021 een nieuwe Praktijkhandreiking wonen op haar website geplaatst en daarin is een gewijzigde plausibiliteitsverklaring opgenomen in de bijlagen. Wij hebben deze omgezet naar een Word document zodat u deze, indien benodigd, kan invullen. Hierin is de "Checklist plausibiliteitscontrole" die een taxateur ten behoeve van zijn dossier dient op te maken NIET opgenomen.
De plausibiliteitsverklaring 2021

De meest gesteld vragen en Taxatieweb tips:

Het NWWI is gestart aan de hand van vragen en opmerkingen
van taxateurs om nieuwsbrieven te versturen om enerzijds meest gestelde vragen te delen en te voorzien van antwoorden en anderzijds u te helpen bij het invullen van het taxatierapporten met handige tips. Hieronder de link naar de nieuwsbrieven;
NWWI FAQ 2021-1001
NWWI FAQ 2021-1018
NWWI FAQ 2021-1021
NWWI FAQ 2021-1026