Dit menu-onderdeel geeft actuele informatie weer gericht op de taxateurs die bij het NWWI zijn aangesloten. Denk hierbij aan meldingen met betrekking tot onderhoudswerkzaamheden aan de NWWI systemen, maar ook storingen of andere meldingen. Kijk dus regelmatig voor de meest actuele stand van zaken.