Conform de NWWI-aansluitingsvoorwaarden dient de taxateur zich te houden aan de fundamentele beginselen die het NRVT stelt aan de bij haar ingeschreven taxateurs zoals die zijn verwoord in het Reglement Gedrags- en Beroepsregels NRVT. Naast deze reeds geldende Gedrags- en Beroepsregels NRVT worden van toepassing verklaard alle geldende en relevante regels en richtlijnen welke voortvloeien uit het doel waarvoor het betreffende Taxatierapport of Bureauwaardering is opgesteld, alsmede verdere NWWI richtlijnen. Dit tezamen vormt het Normenkader van het NWWI.

Dit Normenkader wordt onder andere gevormd door: