NWWI

Over het NWWI

Wat is het verschil tussen het NWWI en commerciële taxatiebureaus?

Het NWWI onderscheidt zich op een aantal essentiële punten van commerciële taxatie- en validatiebureaus:

  • Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk.
  • Het NWWI is transparant over de opbouw van de NWWI-bijdrage: € 48,34  incl. btw (€ 39,95 excl. btw).
  • Indien een vooraf opgegeven gewenste waarde vermeld wordt, wat in strijd is met de EVS regelgeving, zal het NWWI dit melden richting geldverstrekkers.
  • Het NWWI meldt geldverstrekkers geconstateerde belangenverstrengeling.
  • Het NWWI draagt bij aan het voorkomen en opsporen van frauduleuze taxatierapporten.
  • Het NWWI wil bijdragen aan betere positionering en imago van de taxateur in de financiële wereld.
  • Het NWWI biedt taxateurs een eigen modern online Taxatietool ‘Taxatieweb’  en biedt gebruikers van andere taxatiesoftware eenvoudig de mogelijkheid om een koppeling met onze systemen te maken.
  • Het NWWI maakt geen prijsafspraken en wijst geen opdrachten aan taxateurs toe.

Is het NWWI een commerciële organisatie?

Nee. Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk. Het NWWI maakt geen afspraken over de prijs van een taxatie: de taxateur bepaalt zijn eigen tarief. Het NWWI verdeelt ook geen opdrachten aan taxateurs maar laat de keuze over aan de consument of intermediair.

Wat biedt het NWWI de consument?

Het NWWI geeft de consument inzicht in de wijze waarop de waarde van zijn woning is vastgesteld. In het taxatierapport van het NWWI is een uitgebreide onderbouwing en toelichting door de taxateur opgenomen. Daarnaast zijn er minimaal zes foto’s van de woning verplicht vastgelegd. Het gebruik van verschillende modelwaarden garandeert een hogere kwaliteit van het taxatierapport. De consument krijgt een professioneel, overzichtelijk en goed onderbouwd taxatierapport dat voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Levert een bij het NWWI aangesloten taxateur altijd een door het NWWI gevalideerd rapport?

Het NWWI is momenteel het enige NRVT geregistreerde validatie-instituut. Met andere woorden een door een NWWI aangesloten taxateur opgesteld gevalideerd taxatierapport is dan ook altijd door het NWWI gevalideerd.

Levert een bij het NWWI aangesloten taxateur altijd een gevalideerd rapport?

Nee, dat hoeft niet. Als het gaat om een niet-NHG hypotheek en de betreffende geldverstrekker stelt het laten valideren van een rapport niet verplicht, kunt u een ‘gewoon’ taxatierapport ontvangen.

Waarom is het belangrijk dat ik een NWWI rapport krijg?

Een taxatierapport is een belangrijk instrument bij risicobeheersing voor zowel consument als financier. En juist in deze tijd waar in het verleden behaalde woningprijzen bij verkoop niet langer vanzelfsprekend meer wordt gehaald, is een juiste en volledige onderbouwing van een getaxeerde waarde voor alle betrokkenen van groot belang.

Het moeten laten valideren van een taxatierapport zorgt er voor dat het bij een taxatierapport weer gaat om de juiste onderbouwing van de waarde en de risico’s en dat dit niet alleen een administratieve noodzakelijkheid is voor de haalbaarheid en acceptatie van de hypotheek.

Waar staat het NWWI voor?

Het NWWI staat voor kwalitatief goede en objectieve taxaties. Alle taxateurs werken op een uniforme, digitale werkwijze. Zij kunnen daarbij gebruik maken van de NWWI Taxatiesoftware of op een eenvoudig wijze hun eigen taxatiesoftware met onze systemen laten  koppelen.

De validatie (controle) van de rapporten binnen het NWWI wordt uitsluitend door ervaren en goed opgeleide validatie-medewerkers gedaan. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Door deze voortdurende controle van taxaties en taxateurs is de kwaliteit van een NWWI taxatie gegarandeerd.

Waarom is het NWWI opgericht?

Het NWWI is in 2009 opgericht met als belangrijk doel om geldverstrekkers, intermediairs en consumenten inzicht te bieden in de wijze waarop de waarde van woningen is vastgesteld. Door betrokkenen meer zekerheid te bieden over hoe de waarde tot stand is gekomen wordt bijgedragen aan het voorkomen van taxatiefraude.

Wordt het NWWI Rapport door alle geldverstrekkers geaccepteerd?

Ja, alle geldverstrekkers in Nederland accepteren een taxatierapport welke door het NWWI is gevalideerd. Inmiddels stellen nagenoeg alle geldverstrekkers een door het NWWI gevalideerd taxatierapport zelfs ook voor niet NHG-financieringen verplicht.

Wanneer heb ik een gevalideerd rapport nodig?

Voor het verkrijgen van een woningfinanciering, zowel met als zonder Nationale Hypotheek Garantie, is een door het NWWI gevalideerd taxatierapport vereist.  Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door het NRVT zijn voorgeschreven aangevuld met eisen van NHG in het kader van onafhankelijkheid en objectiviteit.

Wat is het NWWI?

Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) taxatierapporten van woningen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijk richtlijnen is opgesteld. Geldverstrekkers, intermediairs en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen.
Wij zijn een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk en geaccepteerd door het WEW. Het Waarborgfonds Eigen Woningen is de uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aanmelden. Inmiddels zijn ruim 4.650 NRVT geregistreerde taxateurs bij het NWWI aangesloten.