NWWI

Het WEW (uitvoerder van de NHG) heeft vastgesteld dat vanaf 1 januari 2010 een taxatierapport voor de financiering van een NHG-hypotheek uitsluitend mag worden geaccepteerd indien deze door één van de door de WEW erkende instituten is ‘gevalideerd’. Valideren betekent in deze dat wordt gecontroleerd of de taxateur én de taxatierapporten voldoen aan de strenge kwaliteitseisen zoals deze door de WEW zijn voorgeschreven.

Inmiddels stellen nagenoeg alle geldverstrekkers een door het NWWI gevalideerd taxatierapport zelfs ook voor niet NHG-financieringen verplicht.