NWWI

Toegangseisen NWWI

Om deel te nemen aan het NWWI moeten taxateurs aan strenge toegangseisen voldoen. De toegangseisen bestaan onder andere uit certificering in het taxateursregister NRVT. Dagelijks wordt gecheckt of de bij het NWWI aangesloten taxateurs nog aan deze eisen voldoen.

Taxateurs mogen vervolgens alleen taxeren in vastgesteld werkgebied. De taxateur tekent een aansluitingsovereenkomst met het NWWI en accepteert de daarbij behorende aansluitingsvoorwaarden. Hierin zijn door het NWWI aanvullende voorwaarden gesteld waaraan de taxateur dient te voldoen. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als de verplichting voor een taxateur om een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten, of het verbod om een pand te taxeren waarbij hij op enigerlei wijze betrokken is en/of een belang heeft.