NWWI

Klachten

Heeft u een klacht? Dan kunt u deze schriftelijk of per e-mail indienen. Uw bericht dient te zijn voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer, de datum en een korte omschrijving van de klacht. De afdeling Compliance zorgt ervoor dat uw klacht wordt geregistreerd en in behandeling wordt genomen.

Binnen 2 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uiterlijk binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie op uw klacht.

NWWI
T.a.v. de Afdeling Compliance
Postbus 1005
3990 CA  Houten
compliance@nwwi.nl

Heeft u geen klacht over het NWWI zelf, maar wilt u wel een melding maken over  onregelmatigheden die niet direct het NWWI zelf betreffen, maar wel het NWWI aangaan, kijk dan naar onze meldpuntregeling.