Klachten en meldingen

Hoe lang duurt het voordat ik een reactie op mijn klacht of melding krijg?

De afdeling Compliance zorgt ervoor dat uw klacht of melding wordt geregistreerd en in behandeling wordt genomen. Binnen 2 werkdagen ontvangt u een ontvangstbevestiging. Uiterlijk binnen 7 werkdagen ontvangt u een reactie op uw klacht of melding.

Wat voor een soort meldingen kan ik bij het Meldpunt van het NWWI kwijt?

Bij het NWWI meldpunt kunt u meldingen en/of klachten kwijt voor ‘NWWI gerelateerde zaken”. Hier kunt u bijvoorbeeld een melding doen van onregelmatigheden die niet direct op het NWWI slaan, maar wel het NWWI aangaan. Hierbij kunt u denken aan een melding over het opgeven van een ‘gewenste marktwaarde’ bij het verstrekken van een taxatieopdracht of het melden van een klacht over een bij het NWWI aangesloten taxateur. Al deze meldingen kunt u schriftelijk of per e-mail naar het meldpunt zenden.

NWWI
T.a.v. de Compliance Officer
Postbus 1005
3990 CA Houten

meldpunt@nwwi.nl

Wat moet u doen bij een klacht over het NWWI?

Heeft u als taxateur een klacht over het NWWI, maak dan gebruik van onze klachtenprocedure.

Heef u als consument vragen over het validatieproces, dan is uw taxateur het eerste aanspreekpunt.

Wilt u een melding doen over zaken die het NWWI aangaan, kijk dan naar onze meldpuntregeling.