NWWI

Heeft u een klacht over het NWWI dan kunt u deze schriftelijk of per e-mail richten aan:

NWWI
T.a.v. de Afdeling Compliance
Postbus 1005
3990 CA Houten

E-mail: compliance@nwwi.nl

Uw klacht dient te zijn voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer, de datum en een korte omschrijving van de klacht. De afdeling Compliance zorgt ervoor dat uw klacht wordt geregistreerd en in behandeling wordt genomen.