Nee. Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk. Het NWWI maakt geen afspraken over de prijs van een taxatie: de taxateur bepaalt zijn eigen tarief. Het NWWI verdeelt ook geen opdrachten aan taxateurs maar laat de keuze over aan de consument of intermediair.