NWWI

In het taxatierapport Transactie Professionele opdrachtgever model complex en individueel zijn door StenV en de werkgroep Woningcorporaties een aantal minimale aanpassingen gemaakt. Hierdoor wordt ook dit taxatierapport gebruikersvriendelijker.

Ingebruikname per 1 september 2014
Het nieuwe model voor zowel complex als individueel versie 1.1 wordt per 1 september 2014 in gebruik genomen. De validatie-instituten hebben hierdoor, zoals afgesproken bij wijzigingen van de taxatiemodellen, ruim 6 maanden de tijd om de aanpassingen automatiseringstechnisch voor deze datum te implementeren.

Het is niet toegestaan om de nieuwe versie van dit taxatierapport eerder in gebruik te nemen.

Onderstaand treft u de links aan naar de relevante documenten: