NWWI

Het NWWI heeft haar aansluitvoorwaarden geactualiseerd en aangesloten op wet- en regelgeving. Daarbij zijn ook zaken gewijzigd welke betrekking hebben op het nieuwe taxateurregister ‘Nederlands Register Vastgoed Taxateurs’ welke per 1 januari 2016 operationeel zal zijn. Verder is de verplichting tot het aanleveren van een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) geschrapt, nu het NRVT deze voorwaarde heeft opgenomen in haar regelgeving. Tenslotte is de nieuwe werkwijze rondom de verzending van facturen verwerkt.

Middels de link kunt u de aangepaste voorwaarden inzien en downloaden. Zij zijn vanaf 19 november a.s. van kracht voor alle aangesloten taxateurs.

 Aansluitvoorwaarden