De taxateur werkt binnen een vastgesteld werkgebied. Wanneer u bij de taxateur heeft aangegeven dat u specifiek een NWWI rapport wilt, zal de taxateur de taxatieopdracht accepteren, en geeft hij vervolgens bij het NWWI aan welke woning getaxeerd gaat worden.

Modelwaarden
Voor elke woning worden modelwaarden opgevraagd. Deze waarden zijn gebaseerd op een vergelijking met andere objecten. De taxateur maakt vervolgens zelf het taxatierapport op en verklaart hierin op basis van zijn eigen expertise én lokale kennis de afwijking tussen de getaxeerde waarde, gebaseerd op minimaal 3 eigen referentieobjecten die worden toegevoegd en toegelicht, en de (door het NWWI aangeleverde) modelwaarden. Op deze wijze maakt de taxateur inzichtelijk hoe zijn taxatiewaarde tot stand is gekomen. De rapporten worden ter beoordeling aan het NWWI voorgelegd.

Digitale handtekening
De taxateur ontvangt na controle ofwel direct een digitale handtekeningcode ofwel hij ontvangt een verbetervoorstel en dient zijn rapport na aanpassing ter beoordeling opnieuw naar het NWWI te zenden. De door het NWWI gecontroleerde en akkoord bevonden taxatie wordt vervolgens geregistreerd in een centrale database en is door alle betrokkenen in te zien.