De Register-Taxateur dient te beschikken over voldoende ervaring met betrekking tot taxatie van vastgoed in de plaats en de categorie waaronder het desbetreffende vastgoedobject valt. De Register-Taxateur kan zijn plaatselijke bekendheid aantonen door in het dossier duidelijk vast te leggen hoe en op welke wijze hij de bovengenoemde ervaring heeft verkregen. Een voorbeeld van een dergelijke uitleg is dat de Register-Taxateur zich conformeert aan de Regeling Werkgebied Taxateur Woningen of anderszins zijn kennis en ervaring met de locatie aantoont

Regeling Werkgebied Taxateur Wonen
Indien het object in één van de vier grote steden gelegen is, te weten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, geldt een maximum straal van 10 km.

Indien het object in de provincies Groningen, Friesland of Zeeland of op één van de Waddeneilanden ligt, geldt een maximum straal van 30 km.

In elk ander geval geldt een maximum straal van 20 km.

Het NWWI controleert of aan deze regeling wordt voldaan op verzoek van NHG en hypotheekverstrekkers.