NWWI

Met ingang van 1 juli 2015 dienen de foto’s die de taxateur toevoegt aan het taxatierapport te zijn voorzien van informatie waaruit de opnamedatum te herleiden is. De afgelopen jaren is gebleken dat in voorkomende gevallen er oude foto’s worden gebruikt of foto’s worden gebruikt die (bijv.) afkomstig zijn uit fotopresentaties van verkopend makelaars. Uiteraard dienen er uitsluitend foto’s toegevoegd te worden welke de situatie weergeven op het moment van taxatie.

 

Samen met de opdrachtgevers (banken), de Stichting Taxaties en Validaties (STenV), de brancheorganisaties en Validatie Instituten is dan ook besloten om vanaf 1 juli deze eis op te nemen in de regelgeving.

De datum dat de foto is genomen dient gelijk of later te zijn aan de datum van opname en inspectie. De datum dient, ter controle voor een Validatie Instituut, te blijken uit:

  • de ‘bestandsinformatie’ van de geüploade foto (de meeste toestellen beschikken over deze faciliteit) ;
    of
  • de datumvermelding op de geüploade foto (bijv. in de linkeronderhoek).

 

Per 1 juli 2015 wordt er gecontroleerd op de naleving van deze nieuwe eis. In de periode 1 juli 2015 tot en met 30 september 2015 is het ontbreken van de datum echter nog geen reden om het taxatierapport af te keuren. In die periode zullen de Validatie Instituten u er, indien van toepassing, op attent maken dat de datum ontbreekt.

Per 1 oktober 2015 is het niet ‘meegeven’ van de datum aanleiding voor het afkeuren van uw taxatierapport.