NWWI

In de taxatierapporten geeft de taxateur in hoofdstuk H.3. aan of er sprake is van een (voorlopig of definitief) energielabel.
Hiervoor raadpleegt hij momenteel de website

http://www.zoekuwenergielabel.nl of https://www.ep-online.nl en voegt hij een PDF bijlage toe waaruit blijkt of er sprake is van een voorlopig of definitief energielabel en welke energielabelklasse van toepassing is.

Het NWWI heeft in samenwerking met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) als eerste partij een digitale koppeling gerealiseerd waarmee de aanwezigheid van het (voorlopige of definitieve) energielabel kan worden opgevraagd.

De taxateur heeft in Taxatieweb in hoofdstuk H.3. de knop “energielabel ophalen” waarmee het NWWI, namens de taxateur, het energielabel bij RVO opvraagt. Hiervoor is het noodzakelijk dat minimaal het woningtype en het bouwjaar zijn ingevuld.

Als een object een definitief energielabel heeft wordt dit in Taxatieweb in hoofdstuk H.3. voor de taxateur ingevuld in de categorie ‘definitief energielabel’, tezamen met de energielabelklasse (A-G).

Als er sprake is van een voorlopig energielabel wordt dit in de categorie ‘voorlopig energielabel’ ingevuld, tezamen met de energielabelklasse.

Als een object geen (voorlopig of definitief) energielabel heeft ontvangen, wordt de keuze ‘Geen energielabel’ ingevuld. Dit kan het geval zijn bij bepaalde woningtypes (bijv. woonwagen, waterwoning, woon-/winkelpand).

Bij het opvragen van het controleverslag controleert het systeem nogmaals of het energielabel op de juiste wijze is ingevoerd.

Gebruikers van andere softwarepakketten (zoals Realworks) krijgen bij het opvragen van het controleverslag een melding indien er een afwijking is tussen het door hen ingevoerde (voorlopige of definitieve) energielabel en het bij RVO opgevraagde energielabel. Zij kunnen dit dan aanpassen waarna het rapport alsnog kan worden gereed gemeld.

In beide situaties is het daarmee niet meer nodig om het energielabel apart op te vragen via eerdergenoemde websites en hoeft u dan ook géén bijlage meer toe te voegen bij het rapport. Dit scheelt u werk en tijd.

Voor vragen en tips verwijzen wij u graag naar de Q&A op Taxatieweb.nl
https://www.taxatieweb.nl/qa/qa-energielabel/