Kadastraal bericht eigendom NWWIIn de afgelopen maanden heeft het NWWI naast de al gratis kadastrale kaart als nieuwe dienstverlening ook het kadastrale bericht eigendom, ook wel kadastraal uittreksel genoemd, gratis aangeboden. Per 1 januari 2016 verloopt echter deze introductiekorting, wat zal inhouden dat het kadastrale uittreksel per genoemde datum via uw NWWI factuur aan u zal worden doorbelast. Dit gebeurt enkel wanneer het kadastrale uittreksel door u is aangevraagd en geleverd.

Het NWWI zal voor het kadastraal bericht eigendom een tarief gaan hanteren welke gelijk is aan het tarief van het Kadaster, echter met dien verstande dat het Kadaster conform de wettelijk vastgestelde regeling geen BTW hoeft te berekenen en het NWWI verplicht is om deze wel in rekening te brengen. De prijs bedraagt dan € 2,80 exclusief verrekenbare BTW (dus € 3,39 inclusief BTW).

De Kadastrale Kaart blijft overigens ook in 2016 gratis. Beide producten kunt u op dezelfde manier opvragen en integreren binnen Taxatieweb. Bij het bestellen dient u rekening te houden met een mogelijke verwerkingstijd alvorens de bestelling zichtbaar wordt. Indien u twijfelt, adviseren wij u niet direct een nieuwe bestelling te plaatsen, maar eerst via het NWWI account te checken of de bestelling binnen is gekomen.