NWWI

Er is recentelijk een bericht van NBWO naar buiten gebracht waarin is vermeld dat het NWWI geen NBWO modelwaarden meer zou leveren. Deze berichtgeving is in onze optiek onjuist en enigszins ongenuanceerd.

Gesprekken met modelwaardeleveranciers
Het NWWI heeft in 2014 gesprekken gevoerd met alle modelwaardeleveranciers en aangegeven dat de markt (lees taxateurs) de bruikbaarheid van de NBWO modelwaarde en geleverde referentieobjecten als matig kwalificeerde. Daarop is hen verzocht om, indien mogelijk, met een verbeterde kwaliteit modelwaarde te komen. In hetzelfde gesprek hebben wij gemeld dat met ingang van 22 januari jongstleden en tot nader order wij de keuze zouden gaan maken uit de 3 andere leveranciers.

NBWO levert nieuwe verbeterde modelwaarde
Inmiddels heeft NBWO aangegeven dat de nieuwe, sterk verbeterde, modelwaarde geleverd kan worden en in reactie daarop heeft het NWWI gelijk de koppeling weer geactiveerd om middels een pilot met een zeer selecte gebruikersgroep de verbeterde kwaliteit te kunnen testen. Heeft u als taxateur inmiddels ervaringen opgedaan dan kunt u dit delen via modelwaarden@nwwi.nl