NWWI

Kwaliteit, betrouwbaarheid, efficiëntie en servicegerichtheid staan bij ons hoog in het vaandel. Om u als NWWI-taxateur optimaal te ondersteunen hebben wij onze dienstverlening verder uitgebreid. Op dinsdag 17 maart jl. heeft het NWWI succesvol de mogelijkheid gelanceerd om het “kadastraal bericht eigendom” via zowel Taxatieweb als via Extranet zelf aan te vragen. Dit bericht wordt direct als bijlage opgenomen in het betreffende taxatierapport. Om dit bericht bij het taxatierapport te ontvangen dient u daar wel zelf een “aanvraag” voor in te dienen. Deze aanvraag kan op basis van het adres, welke automatisch wordt overgenomen uit de taxatieopdracht, of op basis van de kadastrale gegevens. Deze dient u wel zelf in te vullen, maar geeft dan wel een grotere zekerheid op een levering.

Het NWWI komt hiermee weer een stap dichterbij de gedachte dat alles is op te vragen vanuit 1 portaal.

Gratis?
Het NWWI heeft besloten om voor een proefperiode van minimaal 2 maanden, naast de reeds gratis 1e verkregen kadastrale kaart, ook het kadastraal bericht eigendom gratis aan u te leveren zodat u alle tijd heeft om te wennen aan deze nieuwe NWWI service. Daarna zijn de kosten gelijk aan die van een rechtstreekse bestelling bij het Kadaster en wordt deze op gelijke wijze als de validatie-kosten bij u in rekening gebracht. Ter verduidelijking: deze levering komt nu wel terug op uw factuur maar tegen het tarief van € 0,00, met andere woorden levert u dat de komende periode een flinke kostenbesparing op

Het NWWI levert één kadastraal bericht eigendom per object gratis in deze proefperiode. Met deze extra dienstverlening kunt u de komende 2 maanden dus een aanzienlijke kostenbesparing realiseren als u alle taxatierapporten via het NWWI laat valideren. Dus start nu meteen met besparen op de kosten.

Na de proefperiode?
Na de proefperiode zal het NWWI voor het kadastraal bericht eigendom een tarief hanteren welke gelijk is aan het tarief van het Kadaster, echter met dien verstande dat het Kadaster conform de wettelijk vastgestelde regeling geen BTW hoeft te berekenen en het NWWI verplicht is om deze wel in rekening te brengen. De prijs bedraagt dan € 3,50 exclusief verrekenbare BTW (€ 4,24 inclusief BTW).

De levering van de (eerste) kadastrale kaart zal ook na de proefperiode gewoon gratis door het NWWI aan u worden geleverd. U dient deze wel volgens de procedure te “bestellen”. Dus in totaliteit bent u dan voor het kadastraal bericht eigendom én de kadastrale kaart samen een bedrag van € 3,50 exclusief BTW verschuldigd.

Wordt het kadastraal bericht eigendom altijd geleverd?
Neen, in een zeer beperkt aantal situaties is het mogelijk dat er geen kadastraal bericht eigendom geleverd kan worden. Dit kan voorkomen als de adressering van het object niet correct is ingevoerd bij de taxatieopdracht en niet leidt tot een hit op het adres bij het Kadaster c.q. Nazca-I. Beter is het dan om gebruik te maken van de kadastrale gegevens van het te taxeren object. Het NWWI streeft er naar om het percentage “niet leveren” zo laag mogelijk te houden.

Schriftelijke handleiding
Wij hebben om de procedure zo goed mogelijk uiteen te zetten een uitgebreide schriftelijke handleiding voor u samengesteld. Deze handleiding maakt onderscheid tussen de “bestelling” via Taxatieweb of via Extranet.

De schriftelijke handleiding is uiteraard nadat u bent ingelogd ook op te halen in Extranet onder “Downloads”, maar is hier al te downloaden als PDF.

Kadastrale kaart
Deze gratis dienstverlening is verbeterd, want er is in plaats van een automatische levering van de kadastrale kaart bewust een tussenstap ingebouwd. In deze tussenstap is het nu mogelijk om, gelijktijdig met het kadastraal bericht eigendom, de kadastrale kaart te bestellen. Deze bestelling kan dan eveneens op basis van het vooringevulde huisadres of met behulp van de kadastrale gegevens. Dit zorgt dat het aantal “verkeerde” leveringen of het niet leveren van de Kadastrale kaart tot een minimum zal worden beperkt.