Terug naar nieuwsoverzicht

Marktwaarde en bijzondere uitgangspunten

In de afgelopen 9 maanden is door taxateurs ervaring opgedaan met de ‘notitie marktwaarde en bijzondere uitgangspunten’ die destijds door de brancheorganisaties is vastgesteld.

Toch blijken bepaalde situaties in de validatiepraktijk vaker voor te komen en te leiden tot verbetervoorstellen.
Primair uitgangspunt is dat de marktwaarde de feitelijke situatie van de waardepeildatum weergeeft en dat een afwijking op deze feitelijke situatie door de taxateur wordt weergegeven met een extra marktwaarde met een bijzonder uitgangspunt.

Als de woning leeg is of volledig wordt bewoond door de eigenaar volstaat (in de meeste gevallen) de marktwaarde. Is de woning (gedeeltelijk) bewoond door een ander dan de eigenaar, dan dient naast de marktwaarde ook een marktwaarde met een bijzonder uitgangspunt te worden gehanteerd.

Eén bijzondere situatie lichten wij graag apart toe:
Moeder is alleen eigenaar van de woning en bewoont samen met haar zoon de huidige woning. Moeder verkoopt de woning aan de zoon en verhuist naar een andere woning. Na de verhuizing levert moeder de eigendom aan zoon.

Uitwerking:
Omdat moeder eigenaar is, er geen sprake is van een zakelijke relatie tussen moeder en zoon en deze de woning blijft bewonen terwijl moeder de woning verlaat, volstaat de vermelding van de marktwaarde.
De taxateur vermeldt in hoofdstuk K.1.a. dat het object geheel in eigen gebruik is en bij K.1.c. dat de zoon van de eigenaresse het object blijft bewonen.

De notitie is te downloaden via deze link en is ook beschikbaar in de downloadtabel in Taxatieweb en de taxateursingang van extranet.

Terug naar nieuwsoverzicht