NWWI
 
Terug naar nieuwsoverzicht

Uniforme verbouwingsspecificatie

Toevoegen verbouwingsspecificatie verplicht
Eind september 2016 berichtten wij u dat de taxateur verplicht is om een verbouwingsspecificatie toe te voegen aan het taxatierapport indien in het rapport een verbouwing is opgenomen. Tijdens het validatieproces controleren validatie-instituten op de aanwezigheid hiervan.

Na de introductie is gebleken dat een aantal zaken nog vragen oproepen:

1. Uitleg van de termen ‘in eigen beheer’ en ‘zelfwerkzaamheid’:
In de verbouwingsspecificatie is een aparte kolom aanwezig die bedoeld is om aan te geven of er sprake is van werkzaamheden die niet door professionele partijen, maar door de aanvrager van de hypotheek (de consument) zelf worden uitgevoerd. Er is dan sprake van ‘in eigen beheer’ of ‘zelfwerkzaamheid’. In het taxatierapport kan dit worden weergegeven.
De term ‘in eigen beheer’ wordt vaak anders uitgelegd. Als voorbeeld kunt u dan denken aan een consument die zelf een aannemer in de hand neemt en zelf de bouw begeleidt door regelmatig op de bouw aanwezig te zijn en aanwijzingen te geven. Dit wordt hier niet verstaan onder ‘in eigen beheer’.

2. Zelfwerkzaamheden die binnen de categorie ‘energiebesparende voorzieningen’ vallen:
In de verbouwingsspecificatie van ‘april 2016’ was het niet mogelijk om energiebesparende voorzieningen als ‘zelfwerkzaamheid’ uit te voeren. Nationale Hypotheek Garantie geeft in haar regelgeving namelijk aan dat deze werkzaamheden door professionele partijen dienen te worden uitgevoerd. De gedachte hierachter is namelijk dat veelal alleen professionele partijen de milieuwinst kunnen realiseren als de voorzieningen kundig worden aangebracht.
Diverse geldverstrekkers hebben echter aangegeven dat sommige energiebesparende voorzieningen ook in eigen beheer uitgevoerd mogen worden. Daarom is gekozen om beide kolommen toe te voegen in de nieuwe verbouwingsspecificatie.
Wij adviseren u wel om aan uw opdrachtgever aan te geven dat er verschil is op dit vlak tussen hypotheken met en zonder NHG.

Daarom is besloten om een nieuwe versie van de verbouwingsspecificatie uit te brengen.
Daarnaast is een toelichting, voor met name consumenten, ontwikkeld om het gebruik te vereenvoudigen.

Beide documenten zijn te downloaden via verbouwingsspecificatie en toelichting en zijn ook beschikbaar in de downloadtabel in Taxatieweb en de taxateursingang van extranet.
Wij adviseren u het oude model te vervangen door het nieuwe model en de toelichting aan de consument te overhandigen om het juiste gebruik te waarborgen.

Terug naar nieuwsoverzicht