NWWI

Per 1 september jongstleden heeft het NWWI haar validatie-tarief wederom kunnen verlagen en tegelijkertijd haar “gratis” dienstverlening verder kunnen uitbreiden. Dat laatste is mogelijk niet bij een ieder goed doorgekomen vandaar dat wij u hier nogmaals op attent willen maken.

Het NWWI heeft kwaliteit, betrouwbaarheid, efficiëntie en servicegerichtheid hoog in het vaandel staan en wil daarom steeds meer informatie bij de bron opvragen en aan de taxateur ter beschikking stellen. Sinds enige tijd is er een directe webservice koppeling actief tussen het Kadaster en het NWWI waarmee we in staat worden gesteld om de kadastrale kaart gratis leveren. Dit gaat uitsluitend op verzoek van u als taxateur omdat u te allen tijde de keuzevrijheid moet behouden om deze zelf toe te kunnen voegen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om tegen betaling het kadastraal bericht eigendom op te vragen en toe te voegen. Goed nieuws: “Het NWWI heeft besloten om voortaan ook deze dienstverlening gratis ter beschikking te stellen”.

Het gebruik van brongegevens zorgt eveneens voor een efficiëntere validatie niet in de laatste plaats omdat op deze wijze de bestandsgrootte van het taxatierapport beheersbaar blijft. De gegevens kunnen digitaal worden gecontroleerd en daarnaast voor ingevuld worden in het taxatierapport. Om de kadastrale kaart en het bericht bij het taxatierapport te ontvangen dient u daar wel zelf een “aanvraag” voor in te dienen. Deze aanvraag kan op basis van het adres, welke automatisch wordt overgenomen uit de taxatieopdracht, of op basis van de kadastrale gegevens. Deze dient u wel zelf in te vullen, maar geeft dan wel een grotere zekerheid op een levering.