NWWI

Taxateurs richten uiterlijk 1 januari 2015 één centraal register op dat kwaliteitseisen en beroeps- en gedragsregels voor geregistreerde taxateurs vaststelt en waarborgt. Het centrale register van taxateurs voorziet ook in controle op de naleving van die regels. Dit moet leiden tot meer eenduidige, inzichtelijke en reëlere taxaties. Het register richt zich in eerste instantie op de markt van commercieel vastgoed, zoals kantoren. Soortgelijke afspraken zijn echter ook gemaakt voor woningen en landelijk vastgoed.

Toelatingsvereisten en kwaliteitsniveaus
Tevens is besloten dat iedereen die toetreedt tot het centrale register van taxateurs uiterlijk voor 1 januari 2016 voldoet aan alle toelatingsvereisten en aan de kwaliteitsniveaus die horen bij de diverse onderdelen van het centrale register. Dit geldt ook voor woningtaxaties.  Taxateurs kunnen zich vrijwillig aansluiten bij het register. Toetsing vindt plaats op basis van vooraf geformuleerde objectieve criteria.

Lees hier het artikel van de AFM over dit onderwerp.

Bron: AFM