NWWI

Bij de inhoudelijke beoordeling van de taxatierapporten heeft het NWWI rekening te houden met een drietal zaken:

1. Het normblad van het Taxatierapport Financiering Woonruimte Model januari 2013;
2. De normen en het ISO addendum zoals opgesteld door de brancheorganisaties;
3. De specifieke eisen van de geldverstrekkers.

Waarborgfonds Eigen Woningen
De door de brancheverenigingen opgestelde normen zijn overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Als het gaat om deze de normen is het NWWI als uitgangspunt uitvoerend. Daar waar de normen op verschillende manieren te interpreteren of tegenstrijdig zijn, probeert het NWWI duidelijkheid te verschaffen door keuzes te maken. Het uitgangspunt daarbij is in ieder geval altijd het product dat wij willen leveren: een kwalitatief goed gevalideerd en transparant rapport waar geldverstrekker en consument op kunnen bouwen en waarmee taxateurs die staan voor hun vak hun aanzien en imago als professional kunnen verbeteren.

Validatie door NWWI
Elk rapport wordt individueel door een van onze validatiemedewerkers op vele onderdelen gecontroleerd. Gekeken wordt bijvoorbeeld of de correcte bijlagen zijn meegeleverd en of hetgeen de taxateur in het rapport vermeldt hiermee in overeenstemming is. Of de juiste foto’s zijn meegeleverd en of de opgegeven taxatiewaarde (aan de hand van modelwaarden en referentiepanden) voldoende is onderbouwd.

Het NWWI controleert op onderwerpen als belangenverstrengeling, het aanpassen en/of vooraf meegeven van gewenste taxatiewaarden en de authenticiteit de taxateur. De taxateur dient namelijk altijd zelf een onafhankelijk en objectief oordeel over het te taxeren pand kunnen geven