NWWI

Tot eind dit jaar mag men onder voorwaarden, een kind, een familielid of een derde een bedrag van maximaal € 100.000,-- schenken. Dit bedrag is belastingvrij. Als u het geld maar gebruikt om:

 • een eigen woning te verwerven
 • de eigenwoningschuld af te lossen
 • de eigen woning te verbeteren en te onderhouden
 • de erfpachtcanon van een eigen woning met erfpacht af te kopen
 • de restschuld van de verkochte eigen woning af te lossen

 

Term ‘eigen woning’
De  term ‘eigen woning’ wordt gebruikt zoals  in de Wet inkomstenbelasting 2001. Een eigen woning is de woning waar u uw hoofdverblijf hebt. Maar ook een woning in aanbouw of een leegstaande woning die wordt verbouwd, is een eigen woning. U moet dan wel uiterlijk in 2016 zelf in de woning gaan wonen, anders vervalt de vrijstelling.
Met ‘verwerven’ bedoelen wij dat u het eigendomsrecht krijgt van de woning. Dat is zo als u (een deel van) de woning koopt. Maar ook als u (een deel van) de woning geschonken krijgt.


Voorwaarden vrijstelling voor verwerving eigen woning

U mag gebruikmaken van de tijdelijk verruimde vrijstelling van
€ 100.000 als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat u de schenking heeft gebruikt voor het verwerven van een eigen woning. Dit betekent dat er pas sprake is van een schenking, op het moment dat de akte van levering is getekend bij de notaris.
 • U en de schenker kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door u is gebruikt voor het verwerven van een eigen woning. Voorwaarden vrijstelling aflossing eigenwoningschuld. U mag gebruikmaken van de tijdelijk verruimde vrijstelling van € 100.000 als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
 • De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat u de schenking gebruikt om (een deel van) een eigenwoningschuld af te lossen. Dit betekent dat er pas sprake is van een schenking, op het moment dat de eigenwoningschuld is afgelost.
 • U en de schenker kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door u is gebruikt om (een deel van) de eigenwoningschuld af te lossen.

 

Voorwaarden vrijstelling voor kosten verbetering en onderhoud eigen woning
U mag gebruikmaken van de tijdelijke verruimde vrijstelling van € 100.000 als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • De schenking is gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat u de schenking in het jaar van de schenking, of in de 2 jaar daarna gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van uw eigen woning.
 • U en de schenker kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door u is gebruikt voor kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning. Voorwaarden vrijstelling afkoop erfpachtcanon eigen woning. U mag gebruikmaken van de tijdelijk verruimde vrijstelling van € 100.000 als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:
 • De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat u de schenking gebruikt om een recht van erfpacht, opstal of beklemming voor de eigen woning af te kopen. Dit betekent dat er pas sprake is van een schenking, op het moment dat het recht is afgekocht.
 • U en de schenker kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door u is gebruikt om een recht van erfpacht, opstal of beklemming af te kopen.

 

Voorwaarden vrijstelling restschuld verkochte eigen woning
U mag gebruikmaken van de tijdelijk verruimde vrijstelling van € 100.000 als aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

 • De schenking is gedaan op of na 1 oktober 2013.
 • De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat u de schenking gebruikt om (een deel van) de restschuld van de verkochte eigen woning af te lossen. Dit betekent dat er pas sprake is van een schenking, op het moment dat de restschuld van de verkochte eigen woning is afgelost. Het is niet van belang op welke datum de restschuld is ontstaan.
 • U en de schenker kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de schenker is betaald en door u is gebruikt om (een deel van) de restschuld af te lossen.

 

Wat is een restschuld eigen woning?
U hebt een restschuld voor uw eigen woning als uw eigenwoningschuld hoger is dan de verkoopprijs van de woning, na aftrek van de verkoopkosten. De eigenwoningschuld is het bedrag waarover u hypotheekrente mocht aftrekken.

 

Eerder gebruikgemaakt van eenmalig verhoogde vrijstelling
Als u in het verleden gebruik hebt gemaakt van een verhoogde vrijstelling, houden wij daar rekening mee. Het bedrag van de vrijstelling brengen wij in mindering op de € 100.000