NWWI

De wijzigingen betreffende het model Bijzonder Beheer
Hieronder hebben we dan ook de belangrijkste aanpassingen voor u op een rijtje gezet.

  • In lijn met de andere modellen is bij hoofdstuk B.1. de afstand, welke hemelsbreed wordt gemeten, tussen het te taxeren object en het vestigingsadres van het kantoor van de taxateur toegevoegd;
  • Bij hoofdstuk D Waardering is het bijzonder uitgangspunt rondom de levering vereenvoudigd tot slechts 2 keuzes: ‘verhuurd’ of ‘leeg en vrij van huur en gebruik(-srechten)’;
  • Bij hoofdstuk D is bij de 3 ‘Opinies’ de bandbreedte komen te vervallen;
  • Bij hoofdstuk K.1 is de dubbele ontkenning in de vraag aangepast zodat de juiste invulling duidelijker is geworden voor de taxateur. Dit heeft ook dezelfde tekstuele aanpassing bij F6 tot gevolg;
  • Bij hoofdstuk Q zijn de “te koop staande referentieobjecten” nu optioneel gemaakt in plaats van verplicht;
  • Enkele kleine tekstaanpassingen in het kader van consistent gebruik.

 

De hiervoor genoemde aanpassingen hebben betrekking op het model, maar er zijn ook enkele wijzigingen van toepassing op het gebruik van het model in de praktijk.

  • Veilingkosten: Het opnemen van de veilingkosten met een forfaitair bedrag van € 8.000,--, waarbij de taxateur in bijzondere gevallen dit mag aanpassen, maar dit dan wel nader moet verklaren onder N. nadere mededelingen. Er is op dit moment nog geen rekening gehouden met het voorliggende wetsvoorstel rondom executieveilingen.
  • L.1. courantheid: Er zijn opdrachtgevers die opdrachten uitzetten bij taxateurs en aangeven dat de taxateur bij het vaststellen van zijn marktwaarde rekening moet houden met een vaste courantheid. Dit is onjuist uit het oogpunt van taxateurs en in strijd met de definitie van de marktwaarde in het normblad en daarmee dus niet toegestaan. De taxateur hoort te refereren aan de verkooptermijn van soortgelijke objecten in de directe omgeving en op basis daarvan zijn courantheidsklasse aan te geven.
  • De marktwaarde / opinie in verhuurde staat kan zonder goede onderbouwing van de taxateur niet gelijk of hoger zijn dan de marktwaarde / opinie ‘leeg. Validatie instituten dienen hierop te controleren.
  • Het Kadata overzicht is en blijft een verplichte bijlage.

 

De betreffende documenten treft u aan in de downloadtabel op de ingelogde omgeving van de NWWI website. Tevens kunt u ze bekijken in onderstaande links:

Taxatierapport Bijzonder Beheer Woonruimte vs1.1 met verschillen t.o.v. vs1.0
Taxatierapport Bijzonder Beheer Woonruimte vs1.1