Hieronder hebben we dan ook de belangrijkste aanpassingen voor u op een rijtje gezet:

Individuele woning

  • In lijn met de andere modellen is bij hoofdstuk B.1. de afstand, welke hemelsbreed wordt gemeten, tussen het te taxeren object en het vestigingsadres van het kantoor van de taxateur toegevoegd;
  • Bij hoofdstuk C. Doel van de taxatie is lid 2 toegevoegd met de vraag of er in onderhavig geval sprake is van een arbitragetaxatie;
  • Bij hoofdstuk H.1.e. is het nu mogelijk de vorm van isolatie nader toe te lichten;
  • Bij het normblad is bij de privaatrechtelijke aspecten nu vermeld dat de geraadpleegde stukken van de vereniging van eigenaren als bijlage bij het rapport dienen te worden gevoegd.

 

Complex

  • In lijn met de andere modellen is bij hoofdstuk B.1. de afstand, welke hemelsbreed wordt gemeten, tussen het te taxeren object en het vestigingsadres van het kantoor van de taxateur toegevoegd;
  • Bij hoofdstuk L.3. is er bij grondgebonden objecten een extra bladzijde toegevoegd voor het geval er geen modelmatige rapporten worden geleverd. Dit betreft met name de afwijkende velden (perceelsoppervlakte i.p.v. buitenruimte).
  • Bij het normblad is bij de privaatrechtelijke aspecten nu vermeld dat de geraadpleegde stukken van de vereniging van eigenaren als bijlage bij het rapport dienen te worden gevoegd.

 

De definitieve modellen en verschillenoverzicht
In de bijlagen hebben wij het definitieve modellen en een overzicht van de verschillen ten opzichte van de voorgaande versie toegevoegd om hiermee een zo compleet mogelijk beeld te geven van alle aanpassingen.

Suggesties
Aangezien het een vernieuwde versie van dit model betreft, is het niet ondenkbaar dat bij breed gebruik in de praktijk nog zaken aan het licht komen die beter kunnen of anders moeten. Wij verzoeken u dit aan ons kenbaar te maken zodat dit kan worden gemeld bij de werkgroep.

De betreffende documenten treft u aan in de downloadtabel op de ingelogde omgeving van de NWWI website. Tevens kunt u ze bekijken in onderstaande links:

Taxatierapport transactie woonruimte complex vs1.1 met verschillen t.o.v. vs1.0
Taxatierapport woonruimte complex vs1.1
Taxatierapport woonruimte individueel vs1.1 met verschillen t.o.v. vs1.0
Taxatierapport woonruimte individueel vs1.1