NWWI

NWWIshutterstock_115403209Veel woningcorporaties verkopen een deel van hun woningvoorraad met korting. De vraag rijst dan of dit een negatief prijseffect heeft op de verkoopopbrengst van een gewone woning? De NVM heeft twee onderzoeken laten uitvoeren naar de invloed hiervan op de woningmarkt. Eén door de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en één door het Kadaster. Beide instanties hebben een onderzoeksrapport uitgebracht.

Kadaster-onderzoek
Het Kadasteronderzoek heeft gekeken naar corporatieverkopen in vier steden: Amsterdam, Rotterdam, Deventer en Eindhoven. Het Kadaster constateert dat een woningcorporatie bij ruim 20% van alle woningverkopen de verkopende partij is. Het gaat vooral om het prijssegment €125.000 - €150.000, waarin het marktaandeel van de corporaties in de vier steden zelfs circa 1/3 is. Binnen dit segment vindt veel uitponding plaats van etagebouw- en eengezinscomplexen. Doordat deze woningen in bepaalde stedelijke wijken vaak zijn geconcentreerd, zijn ook de marktaandelen van corporaties hier sterk geconcentreerd. Bekijk hier het volledige rapport.

ASRE-onderzoek
Het ASRE heeft voor een meer modelmatige benadering gekozen.
Hun onderzoek toont aan dat corporatieverkopen slechts een beperkt prijseffect hebben op de reguliere koopwoningmarkt. Deze conclusie heeft betrekking op de periode 2005-2012 en op verkopen van corporatiewoningen in een straal van 250 meter in een periode van zes maanden voor de transactie. In totaal werden 58.164 transacties van corporatiewoningen waargenomen, ruim een half miljoen reguliere transacties van koopwoningen en bijna een half miljoen reguliere transacties van koopwoningen in de nabijheid van een zogeheten ‘corporatieverkoop’. Bekijk hier het volledige rapport.

Gemiddeld verlies van gemiddeld 2%
Het verlies door corporatieverkopen is gemiddeld 2%, oftewel €3.373 per woning.
Van alle corporatieverkopen was er bij 61% geen korting, in 11% van de gevallen een korting tot en met 10%, in 5% van de gevallen een korting van 11-20%, in 20% van de gevallen een korting van 21-30% en in 4% van de gevallen een korting hoger dan 30%.

Prijseffect gering, maar statistisch significant
Het verband tussen verkoop van corporatiewoningen in de nabijheid en het prijseffect op de reguliere koopwoningmarkt wordt weliswaar “zeer gering” genoemd, maar is wel statistisch significant. De gemiddelde omvang van de invloed van corporatieverkopen op de verkoopprijs van reguliere koopwoningen bedraagt 0,9% bij de eerste door de corporatie verkochte woning en vervolgens 0,4% voor elke volgende verkochte corporatiewoning. Lees meer in het NVM artikel