NWWI

Bij het opvragen van de modelwaarden in Taxatieweb, krijgt u een scherm te zien waarin u de relevante kenmerken van het taxatieobject invult, onder andere de perceeloppervlakte.

Mandelig Perceel
Indien er tevens sprake is van een mandelig perceel, kan het voorkomen dat, onder bepaalde omstandigheden, de oppervlakte van het mandelige perceel wordt opgeteld bij het hoofdperceel. Dit is natuurlijk niet de bedoeling. U krijgt dan modelwaarden aangeleverd op basis van een foutief aantal m2 grondoppervlakte. Om dit te voorkomen kunt u de perceeloppervlakte handmatig aanpassen.

Handmatig aanpassen
Onderstaand ziet u een printscreen van het scherm waarin u de gegevens vermeldt. Indien u ziet dat het mandelige perceel is opgeteld bij de perceelgrootte, dan kunt u dit getal handmatig in dit scherm aanpassen en de juiste grootte vermelden.