House new construction under natural light FBBij het opmaken van een taxatierapport voor een nieuwbouw object zijn er een aantal onderwerpen die, tijdens de validatie van het rapport, kunnen leiden tot meerdere gereedmeldingen . Om dit aantal gereedmeldingen te beperken willen wij deze zaken graag met u bespreken.

1. Marktwaarde Huidige situatie
Indien het nieuwbouw betreft waarbij de bouw nog niet is aangevangen, is er op dit moment alleen nog de waarde van de grond. In dit geval vermeldt u bij punt D als marktwaarde de huidige waarde van deze grond. Indien de bouw is aangevangen en er al een nieuwbouwgedeelte is opgetrokken, dan is er op dit moment alleen sprake van de waarde van de grond + een gedeeltelijke opstal. Met andere woorden u taxeert de huidige situatie en vermeldt deze marktwaarde in uw rapport.

2. Marktwaarde Gerealiseerde woning
Hierna vermeldt u als tweede waarde bij D de “Marktwaarde uitgaande van een conform de aannemingsovereenkomst gerealiseerde woning”.

3. I.1
Bij I.1 beantwoordt u de vragen met betrekking tot de bouwtekeningen, bestek en bouwfase.

4. N Nadere mededelingen
Bij N. Nadere mededelingen vermeldt u het investeringsbedrag (koop-/aanneemsom, vermeerderd met het meerwerk en verminderd met het minderwerk) welke volgt uit de aannemingsovereenkomst.

5. Bijlagen
Naast de reguliere bijlagen zijn bij nieuwbouw ook de onderstaande bijlagen verplicht:
- Bouwtekeningen
- Bestek
- Koop-/aannemingsovereenkomst
- Aannemingsovereenkomst

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons mailen of bellen. Wij beantwoorden uw vraag graag.