NWWI

Naast onze officiële berichtgeving en uitleg over de fixatie van de getaxeerde marktwaarde hebben wij een Q&A samengesteld waarin wij antwoord geven op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

1. Wat is fixatie?
Dit betekent dat de taxateur de marktwaarde van het object eerst dient op te geven voordat de modelwaarde van het modelmatige rapport geleverd wordt. De referentieobjecten die bij het modelmatige rapport behoren kunnen wel geleverd worden zonder dat de marktwaarde is ingevuld. Echter hierbij wordt nog geen inzicht gegeven in de modelwaarde(n).

2. Wat is de reden van fixatie?
STenV wil de betrouwbaarheid van de taxatierapporten en het vertrouwen in de taxateur verder verhogen. De fixatie en het tijdstip waarop de modelwaarden worden geleverd, moeten alle schijn wegnemen dat de taxateur bij de waardering van het object zich laat beïnvloeden door de waarden in de modelmatige rapporten

3. Wanneer gaat de fixatie in ?
Per 1 september 2013 gaat de fixatie in. Dit houdt in dat de modelwaarde van de modelmatige rapporten vanaf 1 september pas opgevraagd kunnen worden na het invoeren van de marktwaarde.

4. Waarom wordt de fixatie nu ingevoerd?
Steeds meer signalen bereikten STenV en de validatie instituten dat taxateurs hun waarden zouden baseren op de geleverde modelwaarde(n) en niet op basis van hun eigen kennis en inzicht van de plaatselijke markt(omstandigheden) zouden komen tot hun waardering. Om ‘sturing’ te voorkomen is fixatie gerealiseerd.

5. Wat verandert er voor de taxateur in het proces met de fixatie?
Het proces van het valideren ziet er na de aanpassing (vereenvoudigt) als volgt uit:
a. Ingave basisgegevens voor het opvragen van de modelmatige rapporten;
b. Opvragen referentieobjecten (hierbij wordt nog geen inzicht gegeven in de modelwaarde(n);
c. Definitief vastleggen marktwaarde door taxateur (deze waarde kan niet meer aangepast worden);
d. Opvragen modelwaarde van modelmatig rapport;
e. Invoegen modelwaarde van modelmatig rapport in taxatierapport;
f. Indien van toepassing: toelichting afwijking marktwaarde t.o.v. modelwaarde van modelmatig rapport;
g. Verdere uitwerking taxatierapport;
h. Definitief maken rapport en gereedmelden richting validatie instituut.

6. Heeft de fixatie effect op de modelmatige rapporten?
De kwaliteit van de geleverde modelmatige rapporten is identiek aan de situatie voor de fixatie. Enkel wordt er nu onderscheid gemaakt in het moment van leveren van de referentieobjecten en de modelwaarde (met bijbehorende kenmerken).
De onderbouwing van de referentieobjecten wijkt ook niet af van de huidige situatie. Bij een afwijking tussen modelwaarde en de gefixeerde taxatiewaarde die groter is dan 10,0% dient de taxateur een inhoudelijke verklaring te geven. Bij een verschil kleiner of gelijk aan 10,0% is de taxateur niet verplicht een inhoudelijke verklaring te geven, mits de taxateur de getoonde referenties ook daadwerkelijk bruikbaar acht ter onderbouwing van de marktwaarde. Het is niet meer mogelijk om de marktwaarde te wijzigen nadat de modelwaarden geleverd zijn.

7. Voor welke modellen geldt de fixatie?
Fixatie geldt voor de volgende modellen: Financiering woonruimte (2013), Bijzonder Beheer woonruimte, Transactie Woonruimte Individueel (professionele opdrachtgever)’.

8. Waarom geldt de fixatie niet voor het model ‘Transactie Woonruimte Complex (professionele opdrachtgever)’?
Bij het toevoegen van woningtypes in het model ‘WOCO-C’ worden de modelwaarde en de referentieobjecten van één van de woningen van het betreffende woningtype geleverd. Hierna is het pas mogelijk voor de taxateur om een marktwaarde in te voeren. Aangezien de wijze van opvragen in het proces wezenlijk anders is dan bij het opvragen van modelmatige rapporten bij de andere modellen is het technisch (nog) niet mogelijk om hier onderscheid te maken tussen de levering van referentieobjecten en modelwaarde(n).

9. Wie heeft het besluit tot fixatie genomen?
STenV heeft het besluit tot fixatie genomen in overleg met het NWWI en andere validatie instituten.

10. Welke wijzigingen zijn zichtbaar in Taxatieweb?
In Taxatieweb is in het rapport een tweetal knoppen zichtbaar die het proces ondersteunen: ‘Referentie’ en ‘Modelmatig’.
De knop ‘Referentie’ zorgt ervoor dat de referentieobjecten (zonder modelwaarden) worden opgevraagd. Hiervoor is het niet nodig om de marktwaarde te hebben ingevuld. Wel is het noodzakelijk om de inputvelden (woningtype, bouwjaar, GO wonen, inhoud en perceelsoppervlakte) in te vullen.
De knop ‘Modelmatig’ zorgt ervoor dat de modelwaarden worden geleverd. Hiervoor is het noodzakelijk dat de marktwaarde is ingevuld.
Als een taxateur de marktwaarde heeft ingevuld en direct kiest voor ‘Modelmatig’ worden zowel de referentieobjecten als de modelwaarden getoond.